02 April
2020

Saopštenje sa 18. vanredne sjednice Vlade SBKVlada SBK je na 18. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.  Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike informisao je Vladu, da je pod stalnim nadzorom bilo 3110 osoba, odnosno za 1580 osoba je istekla mjera samoizolacije, a da je 1530 osoba još uvijek u samoizolaciji. Trenutno na Srednjobosanskom kantonu imamo novih 7 osoba koje su zaražene koronavirusom, ukupan broj zaraženih na kantonu je 12 i prati se stanje klastera u Gornjem Vakufu i Vitezu.

Krizni štab Ministarstva privrede obavijestio je Vladu SBK da inspekcije obavljaju svoje poslove i da su u protekla 24 sata izrečena 4 prekršajna naloga u iznosu od 4.250,00 KM. Kontrola inspekcije rada je intenzivirala svoj rad na terenu, i u direktnoj saradnji sa Službom za zapošljavanje SBK prati prijave i odjave radnika, trenutno nema indikativnih promjena na evidenciji kod Službe za zapošljavanje SBK.

 

Kantonalni štab civilne zaštite dostavio je Informaciju o poduzetim aktivnostima na sprječavanju širenja zaraze korona virusom na području Srednjobosanskog kantona, Štab radi neprekidno 24 sata i to po utvrđenim operativim procedurama, i Općinski štabovi civilne zaštite. Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Krizni štab Ministarstva zdravstva će pripremiti proceduru prijema, izdavanja i skladištenja zdravstvene opreme i lijekova koji su u postupku nabavke.

Ured za javne nabavke obavijestio je prisutne o ponudi poduzeća „ZEFARM“ d.o.o. Zenica (nabavka medicinske opreme, zaštitne opreme i lijekova ), količine i proizvodi za koje je stigla ponuda su pripremljeni od strane zdravstvene struke. Vlada SBK je ovlastila Ured za javne nabavke SBK da upozna UNDP o prihvaćanju ponude poduzeća „ZEFARM“ d.o.o. Zenica, i da se ide u postupak nabavke navedene medicinske opreme, zaštite opreme i lijekova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo Vladu SBK da za protekla 24 sata nije bilo ni jedno kršenje propisane mjere samoizolacije. Samo su 3 osobe prekršile mjeru zabrane kretanja (policijski sat).

Ministarstvo finansija je nagovijestilo da će za narednu sjednicu pripremiti Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2020.godinu u svrhu prebacivanja sredstava na stavku Tekuće rezerve Vlade SBK, koja će biti namijenjena za borbu protiv virusa korona. 
Premijer Srednjobosanskog kantona je obavijestio je članove Vlade SBK o pozivu koji je objavila Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, da je Srednjoevropska inicijativa (CEI) pokrenula vanredni poziv za podnošenje projektnih prijedloga COVID-19 2020, kao odgovor na pandemiju izazvanu Corona virusom.
Cilj poziva je brzo rješavanje specifičnih potreba u državama Centralne i Istočne Evrope.   Više informacija o Pozivu, kao i Aplikacijski obrazac možete pronaći na sljedećem
linku: https://www.cei.int/news/8812/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-fields-of-healthcare 

Na današnjoj sjednici još jednom se napomenulo da svi rukovoditelji kantonalnih organa uprave još jednom izvrše analizu stavki unutar svoje potrošačke jedinice i da sve ostvarene uštede u mjesecu martu prebace na stavku Tekuće zalihe Vlade Kantona, u skladu sa Zaključkom koji je Vlada donijela oko mjera kontrole rashoda za mjesec mart 2020. godine u Budžetu SBK za 2020. godinu. Predložene mjere Ministarstva finansija obuhvataju slijedeće:

- Zaustaviti novo upošljavanje kod svih budžetskih korisnika, izuzev za one koji su otpočeli proceduru prijema u smislu raspisanog javnog natječaja, uz prethodnu saglasnost Vlade.
- U skladu sa članom 10. Zakona o izvršavanju Budžeta, izmiriti obaveze isključivo prema prioritetu i to: otplate kredita, plaće, naknade, doprinose i transfere za socijalnu zaštitu
- Privremeno suspendirati sve usvojene programe raspodjele sredstava iz kategorije transfera kod budžetskih korisnika uz obavezu da se još jednom izvrši analiza istih
- Zaustaviti sva kapitalna ulaganja i nabavke sredstava čije zaustavljanje neće ugroziti osnovnu funkciju budžetskih korisnika
- Neutrošena sredstva Tekuće rezerve Vlade u vrijeme dok traje proglašeno stanje nesreće izdvajati isključivo za potrebe preventive i ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa
- Ministarstvo financija predlaže preraspodjelu sredstava planiranih za putne troškove, dnevnice, službena putovanja i reprezentacije u visini od 1/4 u Tekuću rezervu Vlade
- Te da se sa danom 31. 3. 2020. godine izvrši privremena suspenzij a svih ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) zaključenih u kantonalnim organima uprave za 2020. godinu. Svi budžetski korisnici kod kojih se vode volonteri da izvrše odjavu volonterskog rada sa danom 31. 3. 2020. godine i ponovnu prijavu nakon restanka važenja Odluke o proglašenju prirodne nesreće na području Srednjobosanskog kantona. Vrijeme suspenzije neće se uračunati u rok trajanja ugovora o stručnom usavršavanju.

Vlada SBK, i krizni štabovi na nivou Srednjobosanskog kantona zahvaljuju se svim građanima koji se dosljedno pridržavaju propisanih mjera jer time, prije svega, doprinose svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana.

pogledano 389 puta