Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: srijeda, 29 April 2020 - Vlada SBK - KSB

Naredba br.:12-40-6-148-149/20 - o raspodjeli medicinske opreme kliničkim centrima i kantonalnim štabovima civilne zaštite

Naredba br.: 12-40-6-148-151/20 - o raspodjeli medicinskih sredstava

Naredba br.: 12-40-6-18-154/20 - o dozvoli rada trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima izvan tržnih centara

Naredba br.: 12-40-6-148-143-1/20 - odnosi se na dopunu ranije Naredbe, gdje se iza tačke 2. dodaje nova tačka 3. koja glasi: "Osobama starijim od 65 godina i mlađim od 18 godina dozvoljeno je svekodnevno kretanje u vozilima" i produženju primjene naredbe do 15. 5. 2020. godine (Naredba koja se dopunjuje br.: 12-40-6-148-143/20 od 24.4.2020.)

Naredba br.: 12-40-6-148-155/20 - o zabrani okupljanja na području Federacije BiH za više od 5 osoba najednom mjestu i o zabrani kretanja na području Federacije BiH u vremenu od 22,00 naveče do 05,00 sati ujutro. Ova Naredba se primjenjuje na dane 1., 2. i 3. maj 2020. godine

Naredba br.: 12-40-6-148-156/20 - naređuje se menadžmentima zdravstvenih ustanova da obavljanje zdravstvene djelatnosti organizuju u skladu sa epidemiološkom situacijom COVID-19. 

Naredba br.: 12-40-6-148-5-2/20 - produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara  (Naredba br.: 12-40-6-148-5/20 i br.: 12-40-6-148-5-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-2-1/20 - produženi rok primjene o aktiviranju kantonalnih, općinskih/ gradskih štabova civilne zaštite    (Naredba br.: 12-40-6-148-2/20) 

Naredba br.: 12-40-6-148-109-2/20 - produženi rok primjene Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH    (Naredba br.: 12-40-6-148-109/20 i br.: 12-40-6-148-109-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-146/20 - produženi rok primjene Naredbe o korištenju lične zaštiteo korištenju lične zaštite    (Naredba br.: 12-40-6-148-146/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-146-2/20 - produženi rok primjene Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ   (Naredba br.: 12-40-6-148-64/20 i br.: 12-40-6-148-64-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-59-2/20 - produžen rok primjene primjene Naredba za policijske službenikeprimjene Naredba za policijske službenike     (Naredba br.: 12-40-6-148-59/20 i br.: 12-40-6-148-59-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-46-2/20 - produženi rok primjene Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-46/20 i br.: 12-40-6-148-46-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-24-1-2/20 - produženi rok primjene Naredbe za osiguranja trijažnih punktova (Naredba br.:12-40-6-148-24/20, br.: 12-40-6-148-24-1/20 i br.: 12-40-6-148-24-1-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-41-2/20 - produženi rok primjene Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane          (Naredba br.: 12-40-6-148-41/20 i br.: 12-40-6-148-41-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-21-2/20 - produženi rok primjene Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama    (Naredba br.: 12-40-6-148-21/20 i br.: 12-40-6-148-21-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-25-1-2/20 - produženi rok primjene Naredbe za obustavu javnog prijevoza    (Naredba br.: 12-40-6-148-25/20, br.: 12-40-6-148-25-1/20 i br.: 12-40-6-148-25-1-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-20-2/20 - Produženi rok primjene Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite     (Naredba br.: 12-40-6-148-20/20 i br.: 12-40-6-148-20-1/20)

 

 

 

 

Objavljeno u Novosti*

28.04.2020.godine na inicijativu Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima hotelijera sa područja Srednjobosanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić zajedno sa saradnicima i predstavnici hotelijera i to: Hotel "Vezir Palace" Travnik, Hotel "Turist 98" Jajce, "Čardaci" d.o.o. Vitez, Hotel "Bank" Kiseljak, Motel "Saraj" Gornji Vakuf-Uskoplje i "Reumal" Fojnica.

Sastanak je održan u cilju upoznavanja Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona sa problemima rada ovih subjekata, koji igraju važnu ulogu u dijelu turističke privrede kantona, kao i da se iznesu obostrani prijedlozi za što bolje prevazilaženje krize izazvane pandemijom COVID-19.

Hotelijeri su istakli da je sektor turizma i ugostiteljstva trenutno suočen sa velikim problemima te da očekuju brzo provođenje mjera pomoći od strane Vlade Srednjobosanskog kantona.

Ministar privrede Srednjobosanskog kantona Nisve Hrnjić prisutnima je obrazložio prvi set mjera koje je Vlada donijela 17.4.2020.godine, na osnovu kojeg će se rebalansom Budžeta pozicionirati ekonomski kod pomoći realnom sektoru za smanjenje posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19.
Uz to, najavio je da će se raditi na izmjeni zakona kojim će realni sektor biti oslobođen plaćanja parafiskalnih nameta, sufinansiranjem neto plaća i uplate doprinosa, a sve kako bi se olakšali problemi s kojima se trenutno susreću privredni subjekti. Upućena je i preporuka općinama sa područja Srednjobosanskog kantona da donesu svoje propise o podršci realnom sektoru u borbi protiv pandemije COVID 19. Na kraju, pozvao je sve na redovnu razmjenu informacija i što bolju saradnju u cilju prevazilaženja trenutnih problema.

MINISTARSTVO PRIVREDE SBK

Objavljeno u Novosti*

Novosti

27.10.2020 Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva donio je preporuke kojima se, između ostalog, s...
26.10.2020 Obavještavaju se svi poslovni subjekti, sa prostora Srednjobosanskog kantona, da je Federalno minist...
23.10.2020 Obavještavaju se sva pravna i fizička lica iz turističko-ugostiteljskog sektora, sa prostora Srednjo...
22.10.2020 Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je na svojoj web stranici Javni poz...
16.10.2020 Pozivaju se sva fizička lica registrovana kod nadležnih općinskih organa koja nisu ostvarila prava p...
« April 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30