Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

Članak je filtriran: Srijeda, 28 Juli 2021 - Vlada SBK - KSB
Srijeda, 28 Juli 2021 14:05

Odluka o izboru 11

Objavljeno u Planovi nabavki
Srijeda, 28 Juli 2021 14:03

Odluka o izboru 10

Objavljeno u Planovi nabavki
Srijeda, 28 Juli 2021 09:32

Radionica-Strategija razvoja turizma

Dana 27.07.2021. godine na Vlašiću je, u okviru priprema za izradu strategije razvoja turizma u Federaciji BiH, održana radionica u organizaciji USAID-a i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Radionici je prisustvovao ministar privrede SBK Nisvet Hrnjić sa saradnicima. Ministarstvo privrede SBK uviđa značaj ovog dokumenta u izradi i shodno tome želi aktivno učestvovati u svim fazama njegove izrade, kako bi se došlo do najboljih rješenja i najkvalitetnijeg predstavljanja turističkih potencijala Srednjobosanskog kantona i Federacije BiH. Predstavnici Ministarstva privrede su istakli važnost promjene paradigme turizma u smislu da priliku za privređivanje u ovoj grani privrede ima svaki pojedinac, a ne samo veliki subjekti, kao i potrebu za uvezivanjem svih subjekata koji se bave turizmom u jedan jedinstven sistem.Kako se radi o grani privrede koja je u ekspanziji i koja za kratko vrijeme daje pozitivne razvojne i finansijske efekte, potrebno je da se svi nivoi vlasti uključe i daju svoj doprinos u izradi što kvalitetnije strategije razvoja turizma.

Objavljeno u Novosti*