01 новембар
2019

Saopštenje sa 22. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 21. sjednice.

Vlada SBK je dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je usvojila Prijedlog Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu. Uredbom se uređuje postupak mirnog rješavanja radnih sporova (individualnih i kolektivnih), način određivanja miritelja i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova za područje Srednjobosanskog kantona, ako drugim propisom nije drugačije određeno.

Ministarstvo finansija je predložilo Mišljenje na „Inicijativu za davanje vjerodostojnog tumačenja odredbe člana 4. tačke 11. Zakona o porezu na promet nekretninama“, uz obrazloženje da u slučaju likvidacije društva, prijenos vlasništva na nekretninama nije oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretninama. Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje ministarstva u čijoj je nadležnosti Zakon o porezu na promet nekretninama.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, općini Dobretići za četvrti kvartal 2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM za period oktobar-decembar 2019. godine.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, Mješovitoj srednjoj školi Bugojno, u iznosu od 9.000,00 KM.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt - Nabavka materijala za izgradnju kanalizacijske mreže u zaseoku Papića kuće, MZ Rastovci, općina Novi Travnik, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.988,82 KM, sredstva će se uplatiti „David“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Druga faza čišćenja korita rijeke i odvoz otpada sa i oko stadiona , MZ Han Bila, općina Travnik, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 6.002,00 KM, sredstva će se doznačiti „Ogrijev Prijevozi“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Izgradnja vodovoda Djakovići-MZ Kasapovići, Općina N.Travnik, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.996,25 KM, sredstva će se doznačiti „David“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za Općine, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM za projekat – Saniranje mokrih čvorova JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno, sredstva će se uplatiti na račun korisnika sredstava.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK/KSB u 2019. godini za rekonstrukciju krova na kući Sivro Senada, Šantići , općina Vitez odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM i pomoć za izgradnju štale Fikreta Ređić, Barevo, općina Jajce odlukom se izdvaja iznos od 6.300,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.582,30 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava za Reviziju ribolovne osnove za ribolovna područja SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 30.000,00 KM za finansiranja revizije ribarske osnove za ribolovna područja SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti uplaćana Savezu sportskih ribolovnih društava SBK u svrhu revizije ribolovne osnove za ribolovna područja SBK kao zakonske obaveze.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija...) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 10.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za podršku udruženjima za organizovanje sajmova, izložbi, edukacija i sl.
Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu za plaćanje III privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik -zanatski radovi. Sa pozicije „nabavka građevina“Budžeta SBK za 2019. god., izdvajaju se sredstva za plaćanje okončane situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik u iznosu od 35.944,14KM sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se građevinskom društvu Konstrukcije d.o.o. Mostar.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke - Kancelarijski materijal (ponovljeni postupak), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.382.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim se daje saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke – Nabavka udžbenika za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu (nastavni plan i program na bosanskom jeziku) – prvi i drugi razred. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 48.550,00 KM.

Tim za sprječavanje korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o uspostavi i upravljanju Registrom imenovanih lica u Srednjobosanskom kantonu. Odluku su dužni primjenjivati svi organi uprave i službe, javne institucije na nivou Srednjobosanskog kantona koje se finansiraju iz Bužeta SBK i izvanbudžetskih fondova na nivou SBK, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanoce, fondovi, zavodi, čiji je osnivač SBK, ako i tijela i lica koja imenuju općinska vijeća na području Srednjobosanskog kantona, a za koja je potrebna saglasnost ili prijedlog kantonalne uprave – SBK.

Прочитано 1478 пута

Новости

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31