Сједнице Владе СБК / КСБ

09 децембар
2014

Sazvana 93.sjednica Vlade SBKSazvana 93.sjednica Vlade SBK za četvrtak 11.12.2014.godine sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 92. redovite i 53. izvanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– Stručna služba Vlade
2. Nacrt proračuna Kantona Središnja Bosna za 2015. godinu – Ministarstvo financija
3. Nacrt zakona o izvršenju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2015. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izmjenama Financijskoga plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu – direktor Službe za zapošljavanje
5. Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – direktor Službe za zapošljavanje
6. Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje
7. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – direktor Agencije za privatizaciju
8. Finansijski plan Kantonalne direkdcije za ceste za 2015. godinu – direktor Direkcije
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona do 1. 1. do 30. 9. 2014. godine – Ministarstvo finansija
10. Saglasnost na Statut Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na Transakcijskome računu – Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o dopunama Programa raspodjele sredstava Proračuna parlamentarnim političkim strankama, grupama, neovisnim kandidatima i samostalnim zastupnicima – predstavnika Skupštine Kantona
13. Prijedlog Programa raspodjele sredstava za studeni i prosinac 2014. godine parlamentarnim političkim strankama i grupama – predstavnik Skupštine Kantona
14. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) nabavu i isporuku građevnog materijala za Šušnja Vjekoslava, općina Busovača
b) izgradnja imamskog stana Džemat Turbe
c) izgradnja propusta na lokaciji Pruga-Potok, MZ Krčevine, Vitez
d) izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Gornja Mahala, općina Donji Vakuf
e) za izgradnju vodovoda u MZ Ivančića, općina Busovača
– Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu roba i usluga za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavu i izradu tiskanica
b) za nabavu goriva za područje općine Donji Vakuf
c) za nabavu goriva za područje općine Fojnica
d) za nabavu goriva za područje općine Busovača
16. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za sanaciju sportske dvorane u SŠ ''Busovača'', Busovača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju sportske dvorane u SŠ ''Busovača'', Busovača
17. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora na nabavgku stolarije za OŠ ''Pajić Polje'', Pajić Polje
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stolarije za OŠ ''Pajić Polje'', Pajić Polje
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog katnoan za 2014. godinu, za:
a) nabavku i ugradnju video nadzora za OŠ ''Kačuni''
b) postavljanje ograde oko školskog dvorišta ''Treće osnovne škole'', Oborci
c) nabavku i ugradnju video nadzora u OŠ ''Busovača''
d) nabavku i ugradnju stoalarije u OŠ ''Hasan Kjafija-Pruščak'', Prusac
e) nabavku ulazni vrata u OŠ ''Braća Jezerčić'', Jajce
f) nabavku i ugradnju stolarije za OŠ ''Lepenica'', Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva s pozicije ''Prijenos sredstava za kulturu'' – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o korištenju i nabavi mobilnih aparata izabranih dužnosnika – Ministarstvo finansija
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2014. godini na epizitioološkom području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima (ublažavanje štete) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Prijedlog odluke o utrošku sredstava s pozicije ''Transfer – poticaji u šumarstvu za državne šume'', za 2014. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25. Mišljenje o inicijativi za izmjenu Zakona o dopunskim pravima boraca – Uprava za borce
26. Informacija o aktivnostima na zaključenje Sporazuma o izvršenju pravosnažne izvršne presude Općinskoga suda u Kiseljaku (po Zaključku Vlade) – Kantonalnao javno pravobranilaštvo
27. Informacija o dodijeljenim koncesijama iz oblasti vodoprivrede (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
28. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa studentskim centrima s područja Federacije Bosne i Hercegovine za akademsku 2013. /2014. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
29. Saglasnost Kantonalnom sudu u Novome Travniku za nabavu uredskog namještaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Saglasnost Općinskome sudu u Travniku za plaćanje računa za nabavu jednog printera i instaliranje sistema za video nadzor – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Sagalsnsot za nabavu stalnih sredstava Ministarstvo financija – Ministarstvo finansija
32. Zahtjev za nabavu mobilnog aparata – Ministarstvo finansija
33. Suglasnost za nabavu stalnih sredstava i opreme – Stručna služba Vlade
34. Zahtjev za ovlaštenje predsjedniku Komisije za drugostepeno upravno rješavanje za potpisivanje isplate neizmirenih obveza – Stručna služba Vlade
35. Izvještaj o realizaciji zaključaka za novembar 2014. godine
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
36. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje Policijskog odbora
b) razrješenje člana Upravnog odbora Osnovne škole ''Muhsin Rizvić'', Fojnica
c) imenovanje člana Upravnog odbora Osnovne škole ''Muhsin Rizvić'', Fojnica
d) rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora OŠ ''Safet Beg Bašagić'', Novi Travnik
e) rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora OŠ ''Safet Beg Bašagić'', Novi Travnik
f) rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Srednje stručne škole iz Bugojna
g) rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Srednje stručne škole iz Bugojna
h) prijedlog za promjenu člana Kantonalnog odbora za razvoj
i) zahtjev za produljenje mandata članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

Прочитано 989 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31