Nabavke

Nabavke - Vlada SBK - KSB

На основу члана 34. Закона о раду („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број 26/16), Влада Средњобосанског кантона објављује

Ј А В Н И П О З И В
за пријем лица за стручно оспособљавање без заснивања радног односа у кантоналне органе управе

 

I. Ради стручног оспособљавања за самостални рад, без заснивања радног односа, на период најдуље годину дана, Влада Средњобосанског кантона објављује Јавни позив за пријем лица са завршеном ВШС – VI. степен, ВСС – VII. ступањ стручне спреме односно високим образовањем првог или другог циклуса болоњског сустава образовања, из сљедећих стручних подручја:

 

- Право,
- Економија,
- Машинство,
- Електротехника,
- Информатика,
- Грађевинарство,
- Геологија/геодезија,
- Архитектура,
- Просторно уређење,
- Рударство,
- Металургија (метали, неметали)
- Саобраћај,
- Хемијска технологија,
- Екологија,
- Санитарни инжењеринг,
- Пољопривреда,
- Шумарство,
- Прехрамбена технологија,
- Хортикултура,
- Ветеринарство,
- Социјални рад,
- Новинарство,
- Криминалистика, Криминилогија
- Политологија,
- Образовање (педагог, психолог, едукатор – рехабилитатор, социјални педагог, социолог, наставници и професори свих профила укључујући предшколско образовање и разредне наставе),
- Стоматологија,
- Фармација,
- Медицина (доктори, радиологија, микробиологија, лаборанти, генетичари, сестре, виши техничари, физиотерапеути и другог здравственог смјера),
- Специјалне намјене (војска, полиција),
- Инжињери заштите,
- Спорт,
- Текстил и обућарство,
- Умјетничка занимања (кипар, сликар, глумац),
- Теолог – Филозоф,
- Библиотекар,
- Комуникологија
- Природно математички факултет свих звања укључујући биологија-биокемија и физиологија,биологија-генетика
- Кинезиологија
- Графички инжењер
- и остала занимања

 

II. Опћи увјети

На Јавни позив се могу пријавити кандидати који испуњавају опће увјете из члана 25. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ , број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), и то:
- да су држављани Босне и Херцеговине
- да су старији од 18 година
- да имају универзитетску диплому или друге образовне или академске квалификације ВИ. или ВИИ. степена стручне спреме, односно високог образовања првог или другог циклуса болоњског система студирања,
- да су здравствено способни за обављање послова за које се пријављују
- да се на њих не односи члан IX.1. Устава Босне и Херцеговине.

III. Посебни увјети

Осим опћих увјета из члана 25. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ , број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), кандидати требају испуњавати и посебне увјете, и то:
- да су стекли ВИ. или ВИИ. степен стручне спреме, односно високо образовање првог или другог циклуса болоњског система студирања,
- да се налазе на евиденцији незапослених лица код надлежне службе за запошљавање,
- да немају радно искуство након стицања тражене стручне спреме.

IV. Списак потребних докумената

Кандидати су дужни уз пријаву, која садржи тачну адресу становања и контакт-телефон, доставити и сљедеће документе:
- диплому или увјерење о завршеном школовању,
- увјерење о држављанству, не старије од 3 мјесеца,
- овјерену изјаву кандидата да нема радно искуство након стицања тражене стручне спреме и овјерену изјаву да се на њих не односи члан IX.1. Устава Босне и Херцеговине,
- увјерење надлежне службе за запошљавање да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица, с податком о дужини времена проведеном на евиденцији након стицања тражене стручне спреме,
- доказ о оствареном просјеку оцјена цјелокупног завршеног студија на факултету.
- потврда/увјерење од стране надлежне службе за запошљавање да кандидат нема евидентиран уговор за стручно
оспособљавање без заснивања радног односа у органима управе

Документи који се прилажу уз пријаву морају бити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Остале документе којима се доказује испуњавање опћих увјета, изабрани кандидати бит ће дужни доставити приликом закључивања уговора о стручном оспособљавању без заснивања радног односа.

V. Остале напомене

Запримљене пријаве размотрит ће посебно формирана комисија која ће утврдити ранг-листу пријављених кандидата, на основу просјека оцјена и дуљине проведеног времена на евиденцији незапослених лица након стицања тражене стручне спреме, која ће се доставити Влади Средњобосанског кантона на одлучивање. Влада Средњобосанског кантона ће се приликом пријема лица на стручно оспособљавање без заснивања радног односа држати принципа равноправне територијалне и националне заступљености.

Резултати Јавног позива објавит ће се на службеној њеб-страници Владе Средњобосанског кантона.

Права лица за стручно оспособљавање без заснивања радног односа прописана су чланом 34. Закона о раду („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 26/16) и чланом 43. Закона о плаћама и накнадама у органима власти Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 2/12, 3/12 – исправка текста, 5/14, 7/14 – исправка текста и 12/15), уз напомену да лицима која се стручно оспособљавају припада накнада за топли оброк и пријевоз.

Пријаве с потребном документацијом доставити (путем поште или директно) на адресу:

Влада Средњобосанског кантона
Комисија за провођење Јавног позива за пријем лица за стручно оспособљавање – Пријава на Јавни позив за стручно оспособљавање
Станична 43
72 270 Травник

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним листовима и на службеној wеб-страници Владе Средњобосанског кантона (рачунајући од посљедње објаве).

Непотпуне, неуредне и неправовремене пријаве неће се разматрати.

Објављено у Новости

Број: 06-21-2902/21-3
Травник, 07.07.2021. године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ТЕКСТА ЈАВНИХ ПОЗИВА
за одабир корисника средстава
остварених од водних и концесионих накнада из надлежности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Средњобосанског кантона у 2021. године

I.

Мјења се текст Јавних позива за одабир корисника средстава остварених од водних и концесионих накнада из надлежности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Средњобосанског кантона у 2021. години, број: 06-21-2902/21-1 и 06-21-2902/21-2 објављених 31.05.2021. године у дневном листу „Ослобођење“ и на званичној интернет страници Владе СБК, тако што се у тачки ВИИ. Јавних позива продужава рок за подношење пријава, тако да сада гласи:

„Крајњи рок за подношење пријаве (програма-пројекта) је закључно са 17.07.2021. године“.

II.

Остали текст Јавног позива остаје непромијењен.

 

 

М И Н И С Т А Р
мр.сц. Салкан Мерџанић

 

Објављено у Новости

Календар садржаја јавних набавки

« Jul 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31