civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 2 gostiju na sajtu
Sazvana 75. sjednica Vlade SBK PDF Ispiši
Utorak, 09 Januar 2018
Sazvana 75. sjednica Vlade SBK za četvrtak 11. 1. 2018. sa početkom u 9:00 sati, ...
D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 29. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– tajnik Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Rang liste za prijem volontera u kantonalnim tijelima uprave za 2018. godinu – Predsjednik Komisije za prijem volontera
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE "Dolac 2", općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu "Bistrica" , općina G. Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
5. Suglasnost na tekst Natječaja za dodjelu koncesija za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu "Bistrica" , općina G. Vakuf-Uskoplje, za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE "Dolac 2", općina Travnik i za korištenje sanitarne i tehnološke vode, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode sa izvorišta u blizini auto kuće OVNAK - Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
6. Suglasnost na ugovor o djelu za održavanje sustava "e" vlade – Stručna služba Vlade
7.Suglasnost za dopunu Liste relacija za prijevoz učenika osnovni škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
8. Izvješće o dodjeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za socijalnu skrb – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade Kantona u mjesecu siječanj 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike(2x)
b) Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
10. Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
11. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju Kemala Balihodžića dužnosti člana Kantonalnog stožera civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu


PREDSJEDNIK VLADE KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.
 
< Prošli   Sljedeći >