civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Kantonalna uprava za šumarstvo
JAVNI OGLAS PDF Ispiši
Petak, 17 Novembar 2017
Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
IZVJEŠTAJ O RADU za period 01. 01. 2016. do 31.12. 2016. godine PDF Ispiši
Utorak, 07 Novembar 2017
I – UVODNI DIO 
Primarne nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo (U daljem tekstu: Uprava) proizilaze iz odredbi Zakona o šumama („Službene novine SBK/KSB“, broj 5/14, 12/15 i 8/16), a ostali zakoni i podzakonski propisi koje primjenjuje u svom radu odnosno iz kojih na posredan način proizilaze određene nadležnosti institucije su:
 
SAOPŠTENJE PDF Ispiši
Petak, 07 April 2017


 
Program utroška sredstava PDF Ispiši
Četvrtak, 02 Mart 2017
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER - ZA IZRADU ELABORATA O GOSPODARENJU ŠUMAMA U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA VODE KRUŠČICA, OPĆINA VITEZ“

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER - POTICAJ ŠUMAMA U SKLADU SA ZAKONOM O ŠUMAMA“

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER ZA IZRADU ŠUMSKOGOSPODARSKE OSNOVE ZA PRIVATNE ŠUME“
 
Više...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 6 od 43