Sjednice Vlade SBK / KSB

19 Listopad
2018

Saopštenje sa 101. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 100. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odobrava se preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede i Ministarstva zdravstva i socijalne politike u iznosu od 95.000,00 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odobrava se preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslobe, Općinskog suda u Travniku i Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 101.813,20 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odobrava se preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove, Druge osnovne škole Bugojno, Osnovne škole „Bristovi“ Bugojno, Srednje škole „Ivan Goran Kovačić“, Fojnica u Kiseljaku i Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika SBK u iznosu od 44.158,66 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odobrava se preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „ Vruće vode“ za potrebe njenog flaširanja i prodaje na tržištu i za korištenje u zdravstvene svrhe.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje prirodne, izvorske i pitke vode sa izvorišta „ Zlatarica“ za potrebe njenog flaširanja i prodaje na tržištu.
- Odluka o davanju saglasnosti za prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE “DUBOKI POTOK” sa dosadašnjeg koncesionara “IEP energija” d.o.o. G.Vakuf/Uskoplje na privredno društvo “Inter Energo ” d.o.o. G.Vakuf/ Uskoplje.
- Odluka o davanju saglasnosti za prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE “SASTAVCI” sa dosadašnjeg koncesionara “IEP energija” d.o.o. G.Vakuf/Uskoplje na privredno društvo “Inter Energo ” d.o.o. G.Vakuf/ Uskoplje.
- Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Odluka o izdvajanju dijela sredstava mijenja se i glasi: Iz Budžeta SBK za 2018. godinu izdvaja se iznos od 96.927,80 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 10.065,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 85.880,00 KM, i troškovi ukopa životinja 982,80 KM.
- Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini. Odluke o izdvajanju dijela sredstava mijenja se i glasi: Iz Budžeta SBK za 2018. godinu izdvaja se iznos od 100,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima).
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2018. godini. Iz Budžeta SBK za 2018. godinu izdvaja se iznos od 3.700,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta SBK za 2018. godinu izdvaja se iznos od 17.506,80 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2018. godinu. Iz Budžeta SBK za 2018. godinu izdvaja se iznos od 125,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije u MZ Kandija, općina Bugojno“, u iznosu od: 7.718,80 KM ( bez PDV-a), odnosno 9.031,00 KM (sa PDV-om). Sredstva će se isplatiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije na području općine Novi Travnik“, u iznosu od: 8.550,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 10.003,50 KM (sa PDV-om). Sredstva će se isplatiti izabranom ponuđaču „Higracon“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica, na području općine Travnik“, u iznosu od: 14.529,91 KM (bez PDV-a), odnosno 17.000,00 KM (sa PDV-om). Sredstva će se isplatiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za školska takmičenja u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM OŠ „Busovača“ Busovača, za troškove prijevoza za odlazak pobjedničkih ekipa - OŠ „Busovača“ i SŠ „Busovača na završnu smotru „Dani zahvalnosti za plodove zemlje“ u Republiku Hrvatsku.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima - za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“, odlukom se izdvaja iznos od 373.276,89 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavle Tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 55.000,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
o Ugovor između Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo i Vlade , kao i Ugovora o zakupu za SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica – 52.000,00 KM.
o Proslava i organizacija „Svjetskog dana učitelja“ – 3.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima – za djecu s posebnim potrebama, odlukom se izdvaja iznos od 30.500,00 KM, sredstva se raspoređuju kako slijedi:
o Učenicima s posebnim potrebama, koji se školuju na području /SBK – 22.500,00 KM, sredstva će se doznačiti na tekući račun roditelja
o Udruženjima/ustanovama, registriranim za pomoć djeci s posebnim potrebama – 8.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na transakcijske račune udruženja/ ustanova
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava za sport Budžeta SBK za 2018.godinu «Tekući transferi neprofitnim organizacijama za sport», u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruga iz oblasti sporta – kotizacija klubovima i udruženjima iz oblasti sporta za jesenji dio sezone 2018/19. godine, u iznosu od 81.150,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Crvenom križu Srednjobosanskog kantona na ime pomoći za renoviranje uredskih prostorija.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Nastavak izgradnje vodovoda Ćabrino brdo, MZ Dolac n/L, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa poduzećem „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez sa cijenom ponude od 9.935,05 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Izgradnja kanalizacijske mreže Slimena - Polje, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa poduzećem „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik sa cijenom ponude od 14.736,15 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Izgradnja javne rasvjete u naselju Purići, MZ Rudnik, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa poduzećem „Conram“ d.o.o. Brčko sa cijenom ponude od 6.903,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Nabavka i isporuka armaturnih mreža i betona za rekonstrukciju puta u MZ Bakovići, općina Fojnica, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa poduzećem „Brusnica Trade“ d.o.o. Fojnica sa cijenom ponude od 5.995,25 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Nabavka i isporuka armaturnih mreža i betona za rekonstrukciju puta u MZ Bakovići, općina Fojnica, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa poduzećem „Brusnica Trade“ d.o.o. Fojnica sa cijenom ponude od 5.995,25 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Izgradnja javne rasvjete u naselju Vraniska, općina Vitez, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa poduzećem „Radić Company“ d.o.o. Jajce sa cijenom ponude od 10.155,27 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Asfaltiranje puta u Ramićima, prema Ratkovičima u dužini od 120 m, općina Kreševo, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa poduzećem „TWI“ d.o.o. Kiseljak sa cijenom ponude od 7.955,78 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Asfaltiranje puta u Crnićima, zaseok Neradin u dužini od 120 m, općina Kreševo, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa poduzećem „TWI“ d.o.o. Kiseljak sa cijenom ponude od 7.955,78 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Nabavka i isporuka materijala za objekat Mehvibe Buljina iz naselja Živčići, MZ Pridola, općina Fojnica, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa poduzećem STR „Obnova“ Fojnica sa cijenom ponude od 2.577,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Izrada idejnog projekta za trotoar u MZ Čipuljić, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa poduzećem „EDI-ING“ d.o.o. Donji Vakuf sa cijenom ponude od 1.123,20 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Izgradnja cjevovoda Crnići u dužini od 2000m, općina Kreševo, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa poduzećem „IGM IUT Haskić“ d.o.o. Vitez sa cijenom ponude od 24.956,10 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona sa pozicije „Transfer za pomož kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama te za jačanje sistema zaštite i sprašavanja“, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM za projekat „Upozorenje na opasnost od mina“.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za sufinansiranje sanacije izgradnjom AB potpornog zida na lokalitetu Počulica – Općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva iz ove odluke uplatit će se općini Vitez.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Novi Travnik za sanaciju klizišta na dijelu puta Stara Opara – Božići u MZ Opara, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za sufinansiranje čišćenja i uređenja korita rijeke Bile – MZ Rudnik, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce na ime jednokratne novčane pomoći za štetu od požara na kući vlasništvo Sedžada Osmića, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Bugojno na ime jednokratne pomoći za štetu od požara na kući vlasništvo Rujanac Edhema, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za zašitu i spašavanje u 2018. godini.
Na prijedlog iste uprava usvoji su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj Načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od požara u preduzeću „B-TOURS“ Kiseljak.
- Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od poplava.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke otvorenog postupka – nabavka i ugradnja PVC stolarije na zgradi Vlade SBK, najpovoljniji ponuđač je „Kristal-Komerc“ d.o.o. Konjic sa ponudom od 71.957,15 KM (sa PDV-om).

Ured za javne nabavke za korisnike Budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o Izmjeni Plana Centralne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke otvorenog postupka – nabavka i isporuka autoguma i guma za motocikle, najpovoljniji ponuđač je „Euro Dam-Jas“ d.o.o. Lukavac sa ponudom od 75.024,89 KM (sa PDV-om).
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – održavanje i servisiranje računarske opreme za potrebe korisnika Budžeta SBK, procjenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 231.666,00 KM.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle za potrebe korisnika Budžeta SBK, procjenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 37.440,00 KM.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila za potrebe korisnika Budžeta SBK, procjenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 98.280,00 KM.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za nabavku stalnih sredstava – licenciranje i desktop aplikacije putem otvorenog postupka za dostavu ponuda u iznosu do 60.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Saglasnost za nabavku stalnih sredstava - fiskalne kase u iznosu do 1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za niže potrošake jedinice, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
1.Osnovnoj školi Safvet-beg-Bašagić Novi Travnik za usluge izrade grijnih vodova unutar kotlovnice, postavljanje razdjeljnika,pumpe,ekspanzione posude,odgovarajućih ventila,elektro zaštite za pumpu i kotlove i ostali repromaterijal.Sredstva su obezbijeđena iz budžeta.
2.Srednjoj mješovitoj školi „Zijah Dizdarević Fojnica“za nabavku pametne
table. Sredstva su obezbijeđena iz donacije(Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke).
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku školskog namještaja i didaktičkog materijala za opremanje učionica, sredstva u iznosu od 200.000,00 KM su planirana Budžetom SBK za 2018. godinu.
- Saglasnost na Ugovor o zakupu prostorija za potrebe smještaja SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica.
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora za akademsku 2018/ 2019. godinu sa SC „Sarajevo“, SC „Sveučilište u Mostaru“, SC „Zenica“, SC „Džemal Bijedić“ i SC „Tuzla“, kao i saglasnost za izmjenu kriterija za plaćanje subvencije cijene koštanja smještaja i ishrane studenata sa 189,00 KM na 200,00 KM po studentu.
- Saglasnost za pokretanje postupka za izbor ponuđača za nadzor nad izvođenjem radova II faze na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim se usvaja Prostorna osnova sa koncepcijom razvoja ID PP SBK sa predloženom trasom Brze ceste sa varijantnim rješenjem za petlju Nević Polje koja će se usaglasiti i definisati u postupku izrade prednacrta Plana do izrade nacrta Plana.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju u 2018.godini i Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018. godini-treći kvartal, na prijedlog Ministarstva finansija.
- Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treći kvartal 2018.godine, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za mjesec oktobar 2018.godine i Izvještaji o radu inspekcija za mjesec oktobar 2018.godine , na prijedlog Stručne službe Vlade SBK.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“, Budžeta Srednjobosanskog kantona, za sufinanciranje nastupa na Međunarodnom sajmu turizma “London 2018” koji će se održati u Londonu u iznosu 15.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“, Budžeta Srednjobosanskog kantona, za sufinanciranje nastupa na Međunarodnom sajmu turizma “Sarajevo 2018” koji će se održati u Sarajevu u iznosu 5.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju programa „Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma“, odlukom se izdvaja iznos od 5.985,14 KM, sredstva će se doznačiti Društvu za projektovanje, uređivanje i održavanje zelenih površina „Smaragd“ Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 21.450,00 KM, sredstva će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi-podrška za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 118.664,00 KM, sredstva iz odluke će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi – podrška pčelarstvu.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 217.280,00 KM za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja, sredstva će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi-stimulacija farmskog uzgoja krava.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi-certifikat za organsku proizvodnju za 2018. godinu.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija...) u 2018. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za podršku Općem udruženju obrtnika poslodavaca Donji Vakuf u organizaciji 7. Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK 2018.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke za projekte za koje će se utrošiti sredstava odobrena – Interventna sredstva iz Plana javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, za radove na sanaciji, regulacji i čišćenju vodotoka i izrade projektne dokumentacije.
- Odluka o davanju saglasnosti MZ-cama, Udruženjima građana i sličnim organizacijama građana za izvođenje radova na čiščenju i uređenju korita rijeka i potoka, za edukaciju omladine na temu zaštite životne sredine i za druge slične aktivnosti na području SBK, izdvaja se novčana pomoć u iznosu 70.000,00 KM.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – nabavka i isporuka ogrijevnog drveta, najpovoljniji ponuđač je ŠPD „Srednjobosanske šume“ Donji Vakuf sa visinom ponude od 168.432,50 (sa PDV-om).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi za 2018.god (LOT 2), odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi za 2018.god (LOT 1.3), odlukom se izdvaja iznos od 26.500,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2018. godini na usvajanje, odlukom se izdvaja iznos od 12.500,00 KM.

 

Pročitano 4073 puta

Novosti

06.12.2021 Prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH na području cijele BiH pa tako...
06.12.2021   BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINESREDNJOBOSANSKI KANTON Ministarstvo poljop...
03.12.2021 Kroz godine rada i konstantnog razvoja, kompanija je izrasla u priznatog i poznatog proizvođača maši...
01.12.2021 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, danas je u svom Kabinetu primio delegaciju Domu narod...
29.11.2021 Projekt Europske unije EU4AGRI raspisuje javni poziv vrijedan 6 milijuna KM za potporu investicijama...
« Prosinac 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31