Sjednice Vlade SBK / KSB

17 Ožujak
2016

Saopštenje sa 23.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnike sa 22. redovne i 10. vanredne sjednice.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je dala saglasnost na mišljenje na Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, i isti uputila u daljnju proceduru.

 

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje za 2015. Godinu,
- Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2015. Godinu,
- Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2014. Godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog Kantona“, Budžeta Srednjobosanskog kantona za sufinansiranje „Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK/KSB 2016“ koji će se održati u maju 2016. god. na području Općine Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstava tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona“, iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016.godinu, za finansiranje XIII Međunarodnog savjetovanja „Inovativne tehnologije“ u funkciji rješavanja saobraćajnih i ekoloških problema zemalja u tranziciji“, a koju organizira Internacionalni univerzitet Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.000 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstava tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona“, iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016.godinu, za finansiranje Prve studentske konferencije SKEI 2016, a koju organizira Sveučilište „Vitez“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 3.000 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer-Poticaji privredi 2016“, Budžeta SBK za 2016.god. Sredstva se izdvajaju za sufinanciranje projekta „Planinska tura Srednjobosanskog kantona, 365 dana“, u iznosu od 20.000,00 KM, sredstva će se isplatit Turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona u Travniku.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka kojom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, “Prijenos sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika “, koja su namijenjena za financiranje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama za II obrazovno razdoblje nastavne 2015/2016 godine u iznosu od 7.503,64 KM,
- Odluka kojom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, “Prijenos sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika “, koja su namijenjena za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za II obrazovno razdoblje nastavne 2015/2016 godine, te dijela I obrazovnog razdoblja, gdje nema organiziranog prijevoza u iznosu od 31.864,12 KM,
- Odluka kojom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2016. godinu za sufinanciranje visokog školstva i stipendiranje studenata u iznosu od 294.739,50 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanja konkursa za popunu radnih mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje od požara za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, odlukom se izdvaja iznos od 37.826,10 KM.

Data je i saglasnost Kantonalnoj upravi za šumarstvo na Plan nabavki za 2016. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namjenih za sport u 2016.godini.

Pročitano 474 puta

Novosti

16.10.2019 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
15.10.2019 Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji...
11.10.2019 Danas je u Travniku, na lokaciji novoizgrađene zgrade u Docu na Lašvi, upriličena dodjela ključeva s...
04.10.2019 Č E S T I T K A   U povodu obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog dana prosvjetnih radnika, u i...
02.10.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upra...
« Listopad 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31