Sjednice Vlade SBK / KSB

15 Prosinac
2015

Sazvana 15.sjednica Vlade SBKSazvana 15.sjednica Vlade SBK za četvrtak 17.12.2015.godine sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 6. vanredne i 14. redovne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca (skraćeni postupak) – direktor Uprave za borce
3. Nacrt zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016 .– 2018. godine – Ministarstvo finansija
5. Izjašnjenje Vlade o predloženom Sporazumu o visini i načinu izmirenja obaveza sa Hercegovačkom bankom, d. d., Mostar, u likvidaciji – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona sa pozicije ''Transfer-poticaji privredi'' za 2015. godinu – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ''Kapitalni transferi'', za sufinansiranje uređenja Osnovne škole ''Voljevac'', Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima, za 2015. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015. godini na epizitiološkom području Srednjobosanskog kantona i zaštiti zdravlja bilja iz Budžeta Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, sa pozicije ''Transfer-poticaji vodoprivredi (rekonstrukcija mosta u naselju Mlakići) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, sa pozicije ''Transfer-poticaji vodoprivredi (kanalizacija u ''Kineskoj četvrti'', općina Novi Travnik) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja vodovoda 'Grahovčići-Brajkovići', na području općine Travnik'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi ''Izgradnja vodovoda 'Trebešnjica', na području općine Travnik'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za usluge provođenja obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast informisanja u 2015. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za sport za 2015. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za pomoć ugroženom učenicima-studentima - – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluka o utrošku sredstava za potrebe osnovnih i srednjih škola za 2015. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Osnovna škola ''Dubravica'', Vitez
b) Osnovna škola ''Pajić Polje'', Gornji Vakuf-Uskoplje
c) Srednja škola ''Busovača'', Busovača
d) Osnovna škola ''Bristovi'', Bugojno
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnost za rashodovanje stalnih sredstava – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Zahtjev za odobrenje nabave stalnih sredstava – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Sporazum o odnosima po pitanju prodaje nekretnina koje se nalaze u Crnoj Gori a koje su upisane kao vlasništvo ''IGDD VISOKOGRADNJA'', Donji Vakuf – direktor Agencije za privatizaciju
25. Molba za pozajmicu Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu – direktor Agencije za privatizaciju
26. Molba Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za prolongiranje roka za povrat pozajmice – direktor Agencije za privatizaciju
27. Zahtjev za pokretanje postupka za imenovanje Nadzornog odbora poduzeća UTP ''UGAR'', d. d., Travnik – direktor Agencije za privatizaciju
28. Zahtjev za nabavu GPS uređaja za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa – direktor Zavoda
29. Izvještaj o radu inspekcija – sekretar Vlade Kantona
a) Izvještaj o radu Inspekcije za zaštitu od požara za novembar 2015. godine
b) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva privrede za novembar 2015. godine
c) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za novembar 2015. godine
d) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva zdravstva i socijalne politike za novembar 2015. godine
e) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za oktobar 2015. godine
30. Izvještaj o realizaciji zaključaka
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova za oktobar 2015. godine
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave, za novembar 2015. godine
c) Ministarstvo gospodarstva, za novembar 2015. godine
d)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za novembar 2015. godine
e) Kantonalni arhiv, za novembar 2015. godine
31. Saglasnost za plaćanje naknade za rad u komisiji – direktor Uprave za civilnu zaštitu
32. Prijedlog inicijative za izmjenu federalnog Zakona o igrama na sreću – Ministarstvo gospodarstva
33. Informacija o visokoobrazovnom medicinskom kadru na području Kantona (po zaključku Vlade) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
34. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste volontera u Kantonalnim tijelima uprave za 2016. godinu – predsjednik Vlade Kantona 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

Pročitano 963 puta

Novosti

10.07.2020 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona na osnovu dostavljenih prijava pravih i fizičkih lica...
06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
« Srpanj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31