Sjednice Vlade SBK / KSB

13 Studeni
2014

Saopštenje sa 91.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnik sa 90.sjednice Vlade SBK.
Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, obnove i zaštite okoliša, Vlada SBK je donijela odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta SBK za 2014.godinu, za Džemat Turbe, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.

 

Služba za zajedničke poslove SBK je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke o dodjeli ugovora:
- Odluka o dodjeli ugovora napovoljnijem ponuđaču za nabavku uredskog potrošnog materijala za potrebe Vlade SBK na period od jedne godine, najpovoljniji ponuđač je „R&S“ d.o.o. Sarajevo,
- Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Vlade SBK na period od jedne godine, najpovoljniji ponuđač je „R&S“ d.o.o. Sarajevo,
- Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku sredstava za čišćenje za potrebe Vlade SBK na period od jedne godine, najpovoljniji ponuđač je „R&S“ d.o.o. Sarajevo,
- Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku sredstava za tehničko održavanje zgrada na period od jedne godine, najpovoljniji ponuđač je „TRGOTEN“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku računara, računarske opeme i kopir aparata na period od jedne godine, najpovoljniji ponuđač je „OCEAN“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o aktontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2014.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 196.697,50 KM za VI i VII mjesec akademske 2013/2014.godine.

Donesena je i odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za XI i XII mjesec, odlukom se izdvaja iznos od 133.332,80 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnosti kako slijedi:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke roba i usluga za O.Š. „Braća Jezerčić“, nabavka ulaznih vrata,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke roba i usluga za „III O.Š. Oborci“, rekonstrukcija podnih obloga,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke roba i usluga za O.Š. „Han Bila“, nabavka peći na čvrsto gorivo,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke roba i usluga za O.Š. „Lepenica“, nabavka i ugradnja dotrajale stolarije,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke roba i usluga za O.Š. „Kaćuni“, nabavka opreme (video nadzor),
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke roba i usluga za O.Š. „Safvet beg Bašagić“, rekonstrukcija mokrog čvora,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke roba i usluga za S.Š. „Busovača“, sanacija sportske dvorane,
- Saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavo osoblje za školsku 2014/2015.godinu, a sve u cilju osiguranja redovitog nastavnog toka.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalnog arhiva dala saglasnost na zaključivanje Ugovora o saradnji sa United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C., USA.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija ministarstava i Izvještaj o realizaciji zaključaka za mjesec oktobar 2014.godine.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 75.514,53 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala branilaca, odlukom se izdvaja iznos od 39.509,12 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za banjsko liječenje branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 9.295,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za izgradnju i postavljanje šehidskih nišana i nadgrobnih spomenika, odlukom se izdvaja iznos od 13.618,80 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za liječenje branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 36.050,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za pomoć u smrtnom slučaju branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 3.800,00 KM,

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložila, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za saniranje ekoloških incidenata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarsta zdravstva i socijalne politike, donijela odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu JU Domu zdravlja Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke dentalnog RTG aparata. 

KABINET PREMIJERA

Pročitano 1994 puta

Novosti

24.11.2020 Dana 24.11.2020. godine ministar Ministarstva privrede SBK, gosp.Nisvet Hrnjić, zajedno sa svojim sa...
24.11.2020   U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim gra...
24.11.2020 Spisak podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu finansijskih sreds...
20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
« Studeni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30