Ministarstvo obrazovanja / Novosti

26 Listopad
2017

Ispravka dijela teksta javnog natječajaPreuzimanje priloga:

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj:5/03 – pročišćeni tekst i 14/03), članka 99. Zakona o srednjem školstvu (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 11/01; Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:17/04, 15/12) te članka 8. Pravilnika o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:8/15), Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o raspisivanju javnog natječaja za izbor nedostajućih članova školskog odbora Mješovite srednje škole, Travnik broj: 01-05-766/17-48 od 29.09.2017.godine Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, objavljuje

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA JAVNOG NATJEČAJA
za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Mješovite srednje škole, Travnik

 

U natječaju za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Mješovite srednje škole, Travnik, objavljenom dana 17.10.2017. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz ”, vrši se ispravka dijela teksta natječaja u točci 5.u stavku 2. i to tako da umjesto: „od dana zadnje objave“ mijenja se i glasi: “ od dana objave natječaja u dnevnim novinama“.

Rok za prijavu po ovom natječaju je 15 dana od objave ispravke javnog natječaja u dnevnim novinama.

Ostali dio teksta natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje neizmijenjen.

Broj:01-38-1233/2017-2                                                                                                              MINISTRICA
Travnik,26.10.2017.godine                                                                                                        Katica Čerkez

Pročitano 3484 puta