Ministarstvo poljoprivrede / Budžet i Javne nabavke

30 Juli
2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Sanacija Kupreškog potoka u naselju Bistrica - Klarići i potoka Bili potok -Volijak i Teftedaruša, općina Jajce“Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a.), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom komisije za javne nabavke, broj: 05-14-14/2019-13 tačke 3 i 4/pon.pos. od 25.07.2019.god. u postupku javne nabavke „Sanacija Kupreśkog potoka u naselju Bistrica —Klarići i potoka Bili potok —Volijak i Teftedaruša, općina Jajce“, Ministar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, je donio:

 

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

 

pogledano 278 puta