Сједнице Владе СБК / КСБ

27 август
2019

Сазвана 16. сједница Владе СБК - 2019На основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 9. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона(Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
16. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 29.8. 2019. године, у 9 сати

За сједницу предлажем
ДНЕВНИ РЕД

 

1. Записник са 15. редовне и 2. ванредне сједнице Владе Средњобосанског кантона – секретар Владе Кантона
2. Приједлог закона о туристичким заједницама у Средњобосанском кантону – Министарство привреде
3. Мишљење на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о организацији и дјелокругу кантоналних министарстава и дугих органа кантоналне управе Средњобосанског кантона – Министарство правосуђа и управе
4. Нацрт уредбе о мирном рјешавању радних спорова у Средњобосанском кантону – Министарство привреде
5. Нацрт програма јавних инвестиција Средњобосанског кантона за раздобље 2020.-2022. године – Министарство финанција
6. Консолидирани периодични извјештај за Владу и буџетске кориснике Средњобосанског кантона за период 1.1.-30.6.2019. године – Министарство финанција
7. Консолидирани периодични извјештај опћина Средњобосанског кантона за период 1.1.-30.6.2019. године – Министарство финанција
8. Приједлог одлуке о издвајању средстава текуће резерве за Опће удружење обртника послодаваца Доњи Вакуф- Министарство привреде
9. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за спорт- Министарство образовања, науке, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање програма у циљу заштите околиша из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о издвајању интервентних средстава из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину (Број :01-02-637/19) – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
12. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о издвајању интервентних средстава из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину (Број :01-02-591/19) – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката опћина из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
14. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључивање уговора за послове надзора над пројектима инфраструктуре у опћинама – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
15. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључивање уговора за послове надзора над инфраструктурним пројектима заштите околиша у опћинама – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
16. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката за опћину Витез из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за изградњу водовода у МЗ Пећине, опћина Нови Травник, из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
18. Приједлог одлуке о издвајању средстава за послове надзора над инфраструктурним пројектима заштите околиша у опћинама из Фонда за заштиту околиша КСБ/СБК за 2019. годину ( 1.287,00 КМ) – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
19. Приједлог одлуке о издвајању средстава за накнаду штете од заштићене дивљачи – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
20 . Приједлог одлуке о издвајању средстава за исплату прековременог рада, ноћног рада и рада у нерадне дане полицајцима ангажираним на осигурању вјерских манифестација – Министарство унутрашњих послова
21. Приједлог одлука о издвајању средстава Текуће резерве за потпору лијечења – Министарство здравства и социјалне политике
а) Анђела Кришто
б) Терезија Брадара
ц) Жана Акрап
д) Горан Живковић
е) Сафет Летић
22. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за потребе ОШ „Каоник“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
23. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за потребе Мјешовите средње школе Бугојно – Министарство образовања, науке, културе и спорта
24. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за високо школство за мјесец јули за академску 2018/19. годину - Министарство образовања, науке, културе и спорта
25. Приједлог одлуке о расходовању сталног средства (пећ за гријање) у ОШ „Бристови“ Бугојно – Министарство образовања, науке, културе и спорта
26. Приједлог одлуке о измјени Плана набавки роба и услуга за потребе Министарства здравства и социјалне политике за 2019. годину – Министарство здравства и социјалне политике
27. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку угља лигнита – Уред за јавне набавке
28. Приједлог одлуке о издвајању средстава опћини Бугојно за санацију штете од пожара на стамбеном објекту – Кантонална управа за цивилну заштиту
29. Извјештај начелника опћине Травник о утрошку средстава донираних за хитне интервенције – Кантонална управа за цивилну заштиту
30. Извјештај о располагању средствима Текуће залихе премијера Кантона и министрице финанција за други квартал 2019. године – Министарство финанција
31. Приједлог закључка о давању сагласности за поништење поступка за набавку и уградњу столарије на згради СШ “Нови Травник“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
32. Приједлог закључка о давању сагласности на избор најповољнијег понуђача за санацију мокрог чвора у ССС “Бугојно“ – Министарство образовања, знаности, науке и спорта
33. Сагласност за закључивање уговора о дјелу за потребе школа – Министарство образовања, науке, културе и спорта
34. Сагласност за покретање поступка за набавку школског намјештаја за ОШ „Едхем Мулабдић“ Нови Травник – Министарство образовања, науке, културе и спорта
35. Сагласност за продају привремено одузетих моторних возила и ангажирање судског вјештака за процјену вриједности моторних возила – Министарство унутарњих послова
36. Сагласност за набавку кода апликације „Аксис“ – Министарство унутрашњих послова
37. Сагласност за набавку информатичке опреме за потребе Кантоналног суда у Новом Травнику – Министарство правосуђа и управе
38. Сагласност за набавку клима уређаја – Министарство правосуђа и управе
а) Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку клима уређаја
39 . Сагласност на Одлуку Управног одбора Агенције за приватизацију о висини накнаде чланова Управног одбора – Агенција за приватизацију
40. Информација о акту Клиничког центра Универзитета Сарајево – Министарство здравства и социјалне политике
41. Информација о проблематици реализације закључка Владе број : 01-05-360/2019. године од 17.5. 2019. године – Агенција за приватизацију
42. Извјештаји о раду инспекција за прву сједницу у мјесецу аугусту 2019. године – Стручна служба
а) Министарство привреде (2џ)
б) Министарство здравства и социјалне политике (2џ)
ц) Министарство унутарњих послова(2џ)
д) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
е) Министарство образовања, науке, културе и спорта
43. Извјештаји о реализацији закључака Владе за прву сједницу у мјесецу аугусту 2019. године – Стручна служба
а) Министарство унутрашњих послова (2џ)
б) Министарство привреде (2џ)
44. Извјештај о резултатима кориштења мобилних и фиксних радара за друго тромјесечје 2019. године – Министарство унутрашњих послова
45. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о именовању интерресорне радне групе за анализу парафискалних намета у Средњобосанском кантону
б) Рјешење о именовању комисије за набавку информатичке опреме за потребе „Прве основне школе Јаклић“ Бугојно
ц) Рјешење о именовању комисије за набавку опреме за фонетски лабараториј у ССШ „Фојница“
д) Рјешење о именовању комисије за набавку услуга гријања на дрвени пелет у „првој основној школи Доњи Вакуф“

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

 

Прочитано 1225 пута

Новости

20.02.2020 U ponedjeljak, 17.02.2020. godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštit...
19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
« Фебруар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29