Сједнице Владе СБК / КСБ

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 10. sjednice. 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izmjene i dopune Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.
Ukupni prihodi, primitci i financiranje iznosi 243.075.953,11 KM.
Ukupni rashodi i izdatci iznose 243.075.953,11 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.845,00 KM za OŠ „Bila“ Bila, sredstva su namijenjena za nabavku opreme.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi za organizovanje sajmova, izložbi, edukacija, itd. u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 4.500,00 KM. Sredstva će biti utrošena za podršku udruženjima za organizovanje sajmova(Asocijacija organskih proizvođača SBK 3000,00 KM) i izložbe (Kinološki klub Biseri Plive Jajce 1500,00 KM)
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini na epizootiološkom području Srednjobosanskog kantona i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta Srednjobosanskog kantona. Odlukom se izdvaja iznos od 76.590,75 KM radi provođenja Programa. Sredstva će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 4000,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 72.386,00 KM, i kolateralni troškovi 204,75 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 3.170,00 KM radi provođenja Programa. Sredstva će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 844,23 KM radi provođenja Programa. Sredstva će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač za 2019. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 1.750,00 KM radi provođenja Programa. Sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu. Odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata, za mjesec maj akademske 2018/19. godine u iznosu od 140.879,00 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organiziranog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I polugodište). Odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godin, namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za II obrazovno razdoblje nastavne 2018/2019 godine u ukupnom iznosu od 46.640,12 KM. Sredstva iz ove Odluke, doznačit će se na tekuće račune roditelja.

Ministarstvo prostornog uređenja građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa dodjele sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. U Odluci o usvajanju Programa dodjele sredstava.
- Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se na teret Fonda za 2018. godinu, sa podračuna otvorenog kod Ministarstva financija, po projektima, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u iznosu od 1.309.400,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama SBK u 2019 godini, odlukom se daje suglasnost za raspodjelu i realizaciju projekata infrastrukture prema sljedećem rasporedu: Općina Bugojno - 70.150,00 KM, Općina Busovača – 51.000,00 KM, Općina Dobretići – 3.000,00 KM, Općina Donji Vakuf – 27.000,00 KM, Općina Fojnica – 37.000,00 KM, Općina Gornji Vakuf – Uskoplje – 51.000,00 KM, Općina Jajce 61.000,00 KM, Općina Kiseljak – 66.000,00 KM, Općina Kreševo – 23.000,00 KM, Općina Novi Travnik – 67.850,00 KM, Općina Travnik – 172.000,00 KM, Općina Vitez – 64.000,00 KM i nadzor realiacije projekata – 7.000,00 KM.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 27.750,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, neprofitnim organizacija za izgradnju i uređenje mezarja i groblja, odlukom se izdvaja iznos od 27.300,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 75.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM.

Na prijedlog iste uprave, Vlada SBK je donijela Zaključak o namjeri udruživanja sredstava za zapošljavanje branioca i članova njihovih porodica, sa Službom za zapošljavanje SBK i Federalnim zavodom za zapošljavanje. Vlada SBK je spremna za udruživanje sredstava u iznosu od 300.00,00 KM.

Vlada Kantona dala je suglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za pokretanje nabavke usluga: „Analiza stanja u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu iz perspektive energetske učinkovitosti“. Nakon provedenog postupka javne nabavke Vlada SBK ovlašćuje ministra da sklopi Ugovor sa dobavljačem za analizu, a do maksimalnog iznosa 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom stanradu je predložio, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o izvršenju korektivnih mjera za sprovođenje standarda ISO 9001:2015.

 

 

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
11.  sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 20.6. 2019. godine, u 9 sati

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 9. sjednice.


Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke:
- Odluka o usvajanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2020-2022.godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona po Sporazumu Ministarstva financija i Kantonalne direkcije za ceste, odlukom se izdvaja iznos od 626.203,22 KM za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK:
   • izvršenje doniranih sredstava za OŠ „Karaula“ u iznosu od 5.000,00 KM, donirana sredstava BH Telekom za projekat adaptacije i opremanje kabineta informatike“,
   • izvršenje doniranih sredstava OŠ „Jajce“ Krušćica u iznosu od 5.000,00 KM, donirana sredstva općine Jajce za nabavku materijala i sitnog inventara.
   • izvršenje doniranih sredstava OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica u iznosu od 1.536,96 KM, donirana sredstva Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za projekat nabave lektire na hrvatskom jeziku.
   • izvršenje doniranih sredstava OŠ „Turbe“ u iznosu od 860,00 KM, donirana sredstva BH Telekoma za projekat nabavku opreme.
   • izvršenje doniranih sredstava MSŠ „Bugojno“

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „ Subvencije privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama“, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za finansijsku podršku realizacije projekta postavljanja turističke signalizacije na području općine Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ iz Budžeta Kantona za sufinansirnje „9.Sajma za zapošljavanje 2019.g.“ koji će se održati 18. i 19. Juna 2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Službi za zapošljavanje SBK.

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.900,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava za projekat Solarni kolektor za zagrijavanje tople vode u sportskoj dvorani u Novom Travniku, ORŠK d.o.o. N.Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Iz Budžeta SBK izdvajaju se u iznosu 4.979,52 KM za realizaciju projekta i uplatit će se „BNT INŽENJERING“ d.o.o. N.Travnik.


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola općine Jajce gdje nema organiziranog prijevoza, ovom odlukom utvrđuje se akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 16.281,79 KM sredstva su namijenjena za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola sa područja općine Jajce, za II obrazovno razdoblje nastavne 2018/2019. godine.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje EMIs odgovornih osoba u 2019. godini, odlukom se izdvaja iznos od 6.785,00 KM, za usavršavanje -edukaciju, sredstva će se doznačiti OD „Informacione tehnologije i informacioni sistemi“ IT-IS.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja od 26.900,00 KM, sredstva se izvajaju sa „Tekućeg transfera neprofitnih organizacija - za sport“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznosu od 7.000,00 KM, sredstva se izdvajaju sa „Tekućeg transfera neprofitnih organizacija - za kulturu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kaptalni transferi za sufinanciranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton, odlukom se izdvaja iznos od 38.100,00 KM. Sredstva su namijenjena za nižu potrošačku jedinicu „Srednja Tehnička škola“ Bugojno, sredstva su potrebna za nastavak i dovršetak izgradnje kosog krova na objektu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton, odlukom se izdvaja iznos od 39.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nižu potrošačku jedinicu SŠ „Kreševo“ Kreševo, za ugradnju toplotne fasade i zatvaranje vanjskih otvora. Sredstva će se doznačiti općini Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, sredstva su potrebna za odlazak Olimpijskog tima BiH na 23. Juniorsku balkansku matematičku olimpijadu koja se održava od 20.6.-25.6.2019. godine na Cipru. Sredstva će se doznačiti Udruženju matematičara Kantona Sarajevo.

Новости

18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe ...
05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
« Septembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30