16 октобар
2019

Sazvana 20. sjednica Vlade SBK - 2019Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
20. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za ponedjeljak, 21.10. 2019. godine u 9 sati

 

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 19. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Godišnji izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa - Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju projekata za izradu Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata za sektor životne sredine – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih puteva ( po Sporazumu sa Kantonalnom direkcijom za puteve) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privatnim šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina ( iznos 40.000,00 KM)– Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina ( iznos 11.000,00 KM)– Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za naknadu štete Samiru Kahriću i Aliji Mehiću
b) za naknadu štete Miroslavu Čondri
12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju vodoprivrednih projekata – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za izgradnju kanalizacije Slimena-polje, općina Travnik
b) za izgradnju kanalizacije Putićevo, općina Travnik
c) za izgradnju vodozahvata Husića vrelo, općina Bugojno
d) za izradu elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Husića vrelo“
e) za regulaciju rijeke Bile, općina Travnik
f) za čišćenje i uređenje rijeke Lašve, općina Travnik
g) za izradu elaborata o granicama vodnog dobra na području općine Vitez
h) za regulaciju rijeke Klokotnice u KZ Kaćuni, općina Busovača
i) za izradu elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-poticaji privredi – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje oglasa za upražnjena radna mjesta- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe MSŠ „Busovača“- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici „“Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Prijedlog odluke o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za rekonstrukciju puta u naselju Slimena – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za projekat povećanje energetske efikasnosti na zgradi JU Centar za kulturu, Donji Vakuf - – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine Kantona
25. Prijedlog odluke o poništenju postupka za nabavku kancelarijskog materijala – Ured za javne nabavke
26. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za potrebe braniteljske populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za manifestacije i obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
d) za zapošljavanje branioca i članova njihovih porodica i djece poginulih branioca
27. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju šteta od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) na objektu u vlasništvu Gasal Alema
b) na objektu u vlasništvu Kozar Samira
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku itisona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku odstranjivača vlage – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku ronilačkih odijela i opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku usluga autolimarskih i automehaničarskih radova na servisiranju motornog vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku računara – Ministarstvo privrede
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo privrede
34. Saglasnost za sklapanje sudske nagodbe u predmetu Lubura Snježana i drugi – Ministarstvo pravosuđa i uprave
35. Saglasnost za nabavku radova na rekonstrukciji krova na zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova
36.Saglasnost za nabavku računarske opreme – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
37. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za usluge tehničke podrške za Registar novčanih kazni – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
38. Saglasnost za nabavku usluga osiguranja zgrade arhiva – Kantonalni arhiv
39. Saglasnost za nabavku snajperske puške i optičkog nišana – Ministarstvo unutrašnjih poslova
40. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg referenta za knjigovodstvo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
41. Utvrđivanje odgovora na zastupnička pitanja- Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Izvještaji načelnika općine Vitez o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
43. Izvještaj načelnika općine Travnik o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
44. Izvještaj o obavljenoj reviziji financiranja troškova prijevoza učenika osnovnih škola – Ministarstvo financija
45. Informacija o dugovanju općine Kiseljak _ Ministarstvo financija
46. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo financija
47. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo privrede

48. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje Policijskog odbora
b) imenovanje komisije za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Прочитано 1486 пута

Новости

22.09.2020 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona...
18.09.2020   Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti: a. ...
14.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
10.09.2020 Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju ...
10.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
« Septembar 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30