14 јануар
2019

Sazvana 108. sjednica Vlade SBK - 2019. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
108. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 17.1.2019. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 107.redovne i 35.vanredne sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Administrativna komisija Skupštine Kantona
3. Mišljenje na Nacrt Strategije za mlade Srednjobosanskog kantona – Stručna služba
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isplatu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 (2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Stručna služba Vlade
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje I. privremene situacije za izvođenje radova na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva (Druga faza) – Kantonalni arhiv
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje nadzora nad izvođenjem radova II. faze zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje troškova po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi - Ministarstvo finansija
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru unutrašnjih poslova za poduzimanje pravnih radnji u ime Vlade Kantona u vezi sa izgradnjom zgrade Policijske stanice Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za usluge štampanja knjiga, obrazaca i dr. - Ured za javne nabavke
17. Saglasnost za povećanje priključne snage električne energije za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku -Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost za nabavku fotokonduktora i printera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za podršku sistemu „e“ Vlada – Stručna služba Vlade
21. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za podršku sistemu „e“ Sabor – Stručna služba Skupštine
22. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za poslove snimanja sjednica Skupštine Kantona – Stručna služba Skupštine
23. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za tehničku podršku za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
25. Suglasnost za pokretanje postupka nabavke kotla na čvrsto gorivo za potrebe OŠ „Dolac“ Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
26. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za četvrti kvartal 2018. godine – Ministarstvo finansija
a) Revizija putnih naloga
b) Revizija usluga reprezentacije
27. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim pomoćima u 2018. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
28. Informacija o Odluci Upravnog vijeća Kliničko univerzitetskog centra Sarajevo – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Informacija o održanom sastanku u cilju rješavanja problematike neizvršenja domaćih sudskih presuda na teret Budžeta Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Informacija o Odluci Komiteta ministara Vijeća Evrope u procesu nadzora nad implementacijom presude „Spahić i drugi protiv BiH“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu januar 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januar 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta
33. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b) Suglasnost za raspisivanje natječaja za imenovanje člana Školskog odbora u OŠ“Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Прочитано 3531 пута
Више из ове категорије

» Saopštenje sa 108. sjednice Vlade SBK - 2019. godina

Новости

18.09.2020   Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti: a. ...
14.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
10.09.2020 Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju ...
10.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
08.09.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
« Septembar 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30