Сједнице Владе СБК / КСБ

13 фебруар
2018

Сазвана 79. сједница Владе СБК 2018.г.На основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и чланка 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – пречишћени текст),

С А З И В А М
79. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 15. 2. 2018. године у 9 сати
Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 78. сједнице Владе Средњобосанског кантона – секретар Владе Кантона
2. Уредба о измјенама и допуни Уредбе о накнадама које немају карактер плаће и додатка на плаћу - Министарство правосуђа и управе
3. Мишљење на Преднацрт Закона о финанцијској консолидацији јавних здравствених установа у Федерацији Босне и Херцеговине - Министарство здравства и социјалне политике
4. Програм утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава с позиције ''Текући трансфери непрофитним организацијама - Економско социјалном вијећу за подручје Средњобосанског кантона'' - Министарство привреде
5. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава Буџета Средњобосанског кантоназа 2018. годину између Службе за заједничке послове и Средње школа ''Ускопље'', Горњи Вакуф -Ускопље - Министарство финансија
6. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину између Службе за заједничке послове и Основне школе ''Кисељак 1'', Билаловац - Министарство финансија
7. Приједлог одлуке о прерасподјели средставаБуџета Средњобосанског кантона за 2018. годину између Министарства финансија и Основне школе ''Јајце'', Јајце - Министарство финансија
8. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за опћину Добретиће - Министарство финансија
9. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2017. годину, за исплату Уговора о вансудској нагодби са Адвокатском друштвом ''АДИЛ ЛОЗО'', и др. - Министарство финансија
10. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2017. годину, за исплату по Рјешењу Суда Босне и Херцеговине - Министарство финансија
11. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантоназа 2017. годину, за исплату по Рјешењу Суда Босне и Херцеговине (ЛАЛА и ЛАЧО) - Министарство финансија
12. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2017. годину, за исплату по вансудској нагодби са ''ЕЛ ТОРО'', д. о. о., Бугојно - Министарство финансија
13. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за Завод за јавно здравство Буџета Средњобосанског кантона - Министарство здравства и социјалне политике
14. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за Удругу пензионера Средњобосанског кантона - Министарство здравства и социјалне политике
15. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, Црвеном крижу Средњобосанског кантона, за набавку здравствених маркица - Министарство здравства и социјалне политике
16. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за Црвени криж Средњобосанског кантона, за И. и ИИ. квартал 2018. године - Министарство здравства и социјалне политике
17. Приједлог одлуке о кориштењу средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за Муслиманско добротворно друштво ''Мерхамет'', за И. и ИИ. квартал 2018. године - Министарство здравства и социјалне политике
18. Приједлог одлуке о инсталисању постројења за обраду опасног медицинског-инфективног отпада и утврђивање накнаде за пружене услуге обраде - Министарство здравства и социјалне политике
а) Закључак о давању сагласности на Споразум о кориштењу постројења за обраду опасног медицинског-инфективног отпада
19. Извјештај о обављеним ревизијама Одјела за интерну ревизију - Министарство финансија
20. Информација о одржаном састанку Преговарачког тима са Независним струковним синдикатом радника у здравству - Министарство здравства и социјалне политике
21.Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуку о издвајању средстава Текуће залихеБуџета Средњобосанског кантона за 2017. годину - Министарство правосуђа и управе
22. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава намијењених за високо школство (И. мјесец академске 2018/2018) - Министарство образовања, науке, културе и спорта
23. Приједлог одлуке о утрошку средстава Буџета Средњобосанског кантона за Основну школу ''Кисељак 1'', Билаловац - Министарство образовања, науке, културе и спорта
24. Приједлог одлуке о давању сагласности основним и средњим школама за расписивање натјечаја за упражњена радна мјеста - Министарство образовања, науке, културе и спорта
25.Сагласност о покретању поступка за реконструкцију столарије у Основној школи ''Дубравица', Витез - Министарство образовања, науке, културе и спорта
26. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању набавних категорија Централне јавне набавке за 2018. годину - Уред за јавне набавке
27. Приједлог одлуке о усвајању Плана Средишње јавне набавке за кориснике Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину - Уред за јавне набавке
28.Сагласност на План јавних набавка за потребе Цивилне заштите за 2018. годину - Кантонална управа за цивилну заштиту
29.Сагласност за преузимање поступака јавних набавка од Министарства образовања, науке, културе и спорта - Уред за јавне набавке
30. Приједлог одлуке о усвајању Плана набавке Уреда за јавне набавке за 2018. годину - Уред за јавне набавке
31. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке за потребе Уреда за еуропске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду - Уред за еуропске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду
а) Рјешење о именовању комисије за јавне набавке за потребе Уреда за еуропске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду
32. Информација о пријему кандидата за стручно оспособљавање без заснивања радног односа - Министарство образовања, науке, културе и спорта
33. Информација о предмету ''Спахић и други против Босне и Херцеговине'' - Министарство правосуђа и управе
34. Извјештајо резултатима кориштења мобилних и фиксних радара - Министарство унутрашњих послова
35. Захтјев за давању сагласности за набавку значки за шапку - Министарство унутрашњих послова
36. Захтјев за набавку рачунарске опреме за потребе Министарства здравства и социјалне политике - Министарство здравства и социјалне политике
37.Сагласност за склапање уговора о д јелу за потребе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
38.Сагласност за склапање уговора о д јелу за пружање стручне помоћи око израде годишњег извјештаја Кантоналног правобранилаштва - Министарство правосуђа и управе

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТахирЛендо, дипл.инг.

 

 

Прочитано 1753 пута

Новости

19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
08.08.2019 Upučujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine ...
31.07.2019 U cilju unapređenja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslod...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisve...
18.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
« Avgust 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31