Сједнице Владе СБК / КСБ

15 фебруар
2018

Саопштење са 79. сједнице Владе СБК 2018.г.Влада СБК је усвојила записник са 78. сједнице.
Министарство правосуђа и управе је предложило, а Влада СБК дала сагласност на Уредбу о измјенама и допуни Уредбе о накнадама које немају карактер плаће и додатка на плаће.

На приједлог Министарства здравства и социјалне политике, Влада СБК је дала сагласност на Мишљење на Преднацрт Закона о финансијској консолидацији јавних здравствених установа у Федерацији Босне и Херцеговине, и упутила у даљу процедуру.

Влада СБК је на приједлог Министарства привреде донијела Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава са позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама – Економско-социјалном вијећу за подручје Средњобосанског кантона“ утврђеног Буџетом СБК за 2018. годину.

На приједлог Министарства финансија, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о прераспод јели средстава у Буџету СБК за 2018. годину, одлуком се врши прерасподјела средстава превиђених у Буџету СБК за 2018. годину између Службе за заједничке послове СБК и Средње школе „Ускопље“, Горњи Вакуф- Ускопље, врши се прерасподјела средстава у износу од 5.800,00 КМ за реконструкцију и инвестицијско одржавање.
- Одлука о прерасподјели средстава у Буџету СБК за 2018. годину, одлуком се врши прерасподјела средстава превиђених у Буџету СБК за 2018. годину између Службе за заједничке послове СБК и Основне школе „Кисељак 1“, Билаловац, врши се прерасподјела средстава у износу од 5.400,00 КМ за реконструкцију и инвестицијско одржавање.
- Одлука о прерасподјели средстава у Буџету СБК за 2018. годину, одлуком се врши прерасподјела средстава превиђених у Буџету СБК за 2018. годину између Службе за заједничке послове СБК и Основне школе „Јајце“, Крушћица, врши се прерасподјела средстава у износу од 80.000,00 КМ за реконструкцију и инвестицијско одржавање.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК опћини Добретићи, за први квартал 2018. године, одлуком се издваја износ од 62.500,00 КМ, за период јануар – март 2018. године.

Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава за суфинансирање управних организација – Завод за јавно здравство СБК, одлуком се издваја износ од 25.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању средстава Савезу пензионера Средњобосанског кантона, одлуком се издваја износ од 10.000,00 КМ као помоћ за рад наведеног савеза за 2018. годину.
- Одлука о издвајању средстава Црвеном крижу Средњобосанског кантона, на име помоћи за набавку здравствених маркица за добровољне дароваоце крви, одлуком се издваја износ од 20.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању средстава Црвеном крижу Средњобосанског кантона, на име помоћи за рад наведеног друштва за први и други квартал 2018. године, одлуком се издваја износ од 15.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању средстава Муслиманском добротворном друштву „Мерхамет“, одлуком се издваја износ од 32.500,00 КМ на име помоћи за рад наведеног друштва, за први и други квартал 2018. године.
- Одлука о инсталирању постројења за обраду опасног медицинског-инфективног отпада и утврђивања накнаде за пружене услуге обраде, постројење за обраду инсталират ће се у просторијама Завода за јавно здравство СБК и ЈУ Дома здравља Бугојно.

На приједлог Министарства финансија, Влада СБК је усвојила Извјештаје о обављеним ревизијама Од јела за интерну ревизију.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлуку о аконтативној расподјели средстава за високо школство планираних Буџетом СБК за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 145.575,00 КМ, за финансирање високог школства и стипендирање студената за И мјесец текуће године.
- Одлука о издвајању и утрошку средстава за набавку котла на пелет у О.Ш. „Кисељак 1“ Билаловац, одлуком се издваја износ од 5.387,85 КМ, средства ће се дозначити подузећу „Биоенерги“ д.о.о. Витез као најповољнијем понуђачу.
- Одлука о давању сагласности школама за расписивање натјечаја за наставно и ненаставно особље за основе и средње школе.
- Одлука о давању сагласности за провођење одговарајуће процедуре јавне набавке за нижу потрошачку јединицу О.Ш. „Дубравица“ Витез, за реконструкцију вањске столарије, процјењена вриједност 15.000,00 КМ.

Уред за јавне набавке за потребе корисника буџета СБК је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о допуни Одлуке о утврђивању набавних категорија (роба, услуга, радова) Централне јавне набавке за 2018. годину, додају се додатне двије категорије.
- Одлука о усвајању Плана Централне јавне набавке за кориснике Буџета СБК за 2018. годину.

Усвојени су и слиједећи планови набавки:
- План набавки за 2018. годину за потребе Уреда за јавне набавке.
- План набавки за 2018. годину за потребе Кантоналне управе цивилне заштите.
- План набавки за 2018. годину за потребе Уреда за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду.

Прочитано 1961 пута

Новости

08.08.2019 Upučujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine ...
31.07.2019 U cilju unapređenja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslod...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisve...
18.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
16.07.2019 S P I S A K korisnika sredstava čiji projekti NE ISPUNJAVAJU formalno - pravne uslove javnog poziva...
« Avgust 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31