Сједнице Владе СБК / КСБ

22 новембар
2018

Саопштење са 105. сједнице Владе СБK - 2018. годинаВлада СБK је усвојила записник са 104. сједнице.
Агенција за приватизацију СБK је предложила, а Влада СБK дала сагласност на Финансијски план Агенције за 2019. годину и упутила у даљу процедуру.

Kантонална управа за питање бораца је предложила, а Влада СБK дала сагласност на Правилник о остваривању права на новчану помоћ.
На приједлог Министарства привреде, Влада СБK је дала сагласност за склапање Уговора о уступању потраживања – ЦЕСИЈИ између „Рудника гипса“ д.д. (цедент), Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша и стамбених послова, Министарства привреде и Министарства финансија СБK (цезус), те Министарства привреде СБK (цесионар) у укупној вриједности од 59.956,88 KМ.
Служба за заједничке послове је предложила, а Влада СБK дала сагласност на текст Јавног позива за пријем лица за стручно оспособљавање без заснивања радног односа у кантоналне органе управе за 2019. годину.
Министарство правосуђа и управе је предложило, а Влада СБK прихватила Изјашњење Kантоналног правобранилаштва о захтјеву за давање правног мишљења на говоре у пројекту „Регионални водовод Плана Вода“ д.о.о. Травник.
Влада СБK је на приједлог Министарства здравства и социјалне политике дала сагласност на Закључак којим се задужује Управно вијеће Завода за здравствено осигурање, да у Финансијском плану Завода, за 2019. годину планира финансијска средства потребна за финансирање здравствених услуга патологија трудноће и стоматолошких услуга особа са посебним потребама, које се пружају у ЈУ Болница Травник и Хрватска болница “Др. фра Мато Николић” Нова Била, финансирање наведених услуга вршит ће се од 1. јануара 2019. године.
На приједлог Министарства унутрашњих послова, Влада СБK је дала сагласност за покретање процедуре јавне набавке сталних средстава из средстава Службе за заједничке послове: Набавка мобилне јединице са апликацијом путем директног споразума, у износу до 2.600,00 KМ са урачунатим ПДВ-ом.
Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства је предложило, а Влада СБK дала слиједеће сагласности:
- Сагласност за покретање поступка јавне набавке канцеларијског намјештаја путем директног споразума за потребе Kантоналне управе за шумарство, процјењена вриједност набавке износи 7.020,00 KМ са ПДВ-ом.
- Сагласност за покретање поступка јавне набавке компјутерске опреме за потребе Kантоналне управе за шумарство, процјењена вриједност набавке износи 21.999,51 KМ.
Министарство финансија је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о годишњем пописивању средстава и извора средстава код корисника Буџета СБK на дан 31. децембар 2018. године. Одлуком се задужују сви буџетски корисници да обаве редовито пописивање средстава и извора средстава, утврђивањем стварног стања средстава и њихових извора.
Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 15.444,00 KМ, средства ће се дозначити ЈУ Дом здравља Kисељак, на име набавке имунохемијског аналајзера и анализатора за електролите.
Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о давању сагласности за закључење уговора о јавној набавци – изградња водовода у МЗ Пећине, опћина Нови Травник, директним спразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Давид“ д.о.о. Нови Травник, са висином понуде од 6.000,00 KМ.
Влада СБK је на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о аконтативној распођели средстава намијењених за суфинансирање основних глазбених/ музичких школа у 2018. години, одлуком се издваја износ од 151.666,00 KМ за XИ и XИИ мјесец 2018. године.
- Одлука о издвајању средстава са ставке капитални трансфери за суфинансирање пројеката значајних за кантон, одлуком се издваја износ од 23.900,00 KМ за подршку основних глазбених/ музичких школа којима је оснивач Средњобосански кантон.
- Одлука о издвајању средстава са ставке капитални трансфери за суфинансирање пројеката значајних за кантон, одлуком се издваја износ од 4.100,00 KМ за реализацију пројекта „Реконструкција крова централне школе у Прусцу“ ОШ „Хасан Kјафија Прушчак“ (Министарство за људска права и избјеглице БиХ одобрило износ од 34.000,00 KМ, дио средстава ће осигурати и Опћина Доњи Вакуф ).
- Одлука о давању сагласности за избор најповољнијег понуђача и закључивање уговора за ОШ „Турбе Турбе – реконструкција спортске дворане, уговор ће се закључити са „ХДИ“ д.о.о. Сарајево, са висином понуде од 31.126,00 KМ без ПДВ-а.
- Одлука о давању сагласности за избор најповољнијег понуђача и закључивање уговора за ОШ „Мухсин Ризвић“ Фојница – набавка и уградња столарије, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Меха-Ролл“ д.о.о. Грачаница, са висином понуде од 11.398,10 KМ без ПДВ-а.
- Одлука о давању сагласности за покретање процедуре јавне набавке путем директног споразума за нижу потрошачку јединицу ОШ „Нови Травник“ Нови Травник – опремање кабинета дефектолога – логопеда, средства за ову набавку су осигурана од Федералног министарства образовања и науке.
Kантонална управа за цивилну заштиту је предложила, а Влада СБK донијела Одлуку о издвајању средстава за Обуку и вјежбу служби за заштиту и спашавање у СБK, одлуком се издваја износ од 5.382,00 KМ средства ће се уплатити Ронилачком клубу „БУK“ Бања Лука.
Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о дођели уговора о јавној набавци – наставак градње водовода Врила, МЗ Kраљевице, опћина Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Ганик И.Д.А.“ д.о.о. Витез, са висином понуде од 6.598,80 KМ.
Донесена је и одлука о аконтативној распођели средстава за високо школство планираних Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 207.198,50 KМ за финансирање високог школства и стипендирање студената за ИX и X мјесец академске 2018/ 19 године.

Прочитано 2250 пута

Новости

19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
13.02.2020 Dana 12.2.2020.god., u sjedištu JP Elektroprivreda BiH, ministar gosp. Nisvet Hrnjić, u ime koncesor...
« Фебруар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29