Сједнице Владе СБК / КСБ

01 децембар
2017

Саопштење са 71.сједнице Владе СБК 2017.г.Влада СБК је усвојила Записник са 70.сједнице.

Усвојен је и Програм рада Владе Средњобосанског кантона за 2018. годину.

Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБК дала сагласност на мишљење на Нацрт Закона о измјени Закона о здравственом осигурању Федерације Босне и Херцеговине.

Агенција за приватизацију је предложила, а Влада СБК дала сагласност на Одлуку о извршењу Финансијског плана Агенције за приватизацију СБК за 2018. годину.

На приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 50.000,00 КМ, средства ће бити утрошена за потицај и подршку изградње шталских објеката пољопривредним произвођачима.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 37.492,13 КМ, средства ће бити утрошена за потицај и подршку за изградњу шталских објеката пољопривредним произвођачима (10.000,00 КМ), подршка пројектима у пољоприведи (25.492,13 КМ) и подршку органској пољопривредној производњи (2.000,00 КМ).
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (помоћ пољопривредним предузећима) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 10.000,00 КМ, средства ће бити утрошена за подршку едукације удружења - Удружење грађана – произвођача малина „Здрава малина“ Горњи Вакуф-Ускопље.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (помоћ пољопривредној производњи) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 6.000,00 КМ, средства из ове одлуке бити ће утрошена за ублажавање штете пољопривредним произвођачима.

Влада СБК је на приједлог Министарства привреде донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава са позиције Средства текуће резерве Владе СБК, за суфинанцирање манифестације “Отворење зимске туристичке сезоне у Средњобосанском кантону”, која ће се одржати на Влашићу у периоду од 22. - 24.12.2017.год., одлуком се издваја износ од 6.000,00 КМ, средства ће бити дозначена Туристичкој заједници Средњобосанског кантона.
- Одлука о издвајању средстава , са позиције Трансфер – потицај привреди 2017.(ЛОТ 4 ), за финанцирање Међународне конференције, одлуком се издваја износ од 5.000,00 КМ, средства ће бити дознаћена организатору Међународне конференције Интернационалном Универзитету у Травнику.

Министарство унутрашњих послова је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о издвајању средстава за набавку опреме за потребе МУП-а СБК (кућишта са припадајућом опремом за стационарне радаре), одлуком се издваја износ од 69.746,00 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „МИБО Комуникације“ д.о.о. Сарајево.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утрошку средстава у Другој основној школи, Бугојно намијењених реконструкцији сале ПО Веселој, и израду дрварника у кругу ПО Весела, одлуком се издваја износ од 4.997,77 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу ЗР „Неимар“ Бугојно,
- Одлука о давању сагласности за расписивање натјечаја за упражњена радна мјеста за наставно и ненаставно особље у основним и средњим школама.

На приједлог Кантоналне управе за питање бораца, Влада СБК је донијела Одлуку о покретању поступка јавне набавке ортопедских помагала за кориснике бранилачко инвалидске заштите за 2018. годину, процјењена вриједност набавке износи 512.820,00 без ПДВ-а.

Кантонална управа за цивилну заштиту је предложила, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава опћини Витез за суфинансирање пројекта „Санација клизишта у насељу Преочица – опћина Витез“, одлуком се издваја износ од 20.000,00 КМ за суфинансирање пројекта, средства ће се дозначити на депозитни рачун опћине Витез,
- Одлука о издвајању средстава опћини Бусовача, за суфинансирање санације штете на привредном објекту – штала Сенада Кајтаза, одлуком се издваја износ од 4.500,00 КМ за суфинансирање, средства ће се дозначити на рачун опћине Бусовача.
- Одлука о издвајању средстава опћини Бусовача, за суфинансирање санације штете на привредном објекту – штала Паве Љубаса, одлуком се издваја износ од 5.497,85 КМ за суфинансирање, средства ће се дозначити на рачун опћине Бусовача.

Усвојени су и Извјештаји начелника опћина о утрошку дозначених средстава из Буџета СБК за опћине Горњи Вакуф-Ускопље и Бугојно, на приједлог исте управе.
Влада СБК је усвојила Извјештаје Одјела интерне ревизије о праћењу провођења препорука јавних набавки и извјештај о праћењу провођења препорука о Ревизији уговора о закупу пословних просторија.

Дата је и сагласност Министарству унутрашњих послова СБК за покретање поступка директног споразума за санацију крова на згради МУП-а, у износу од 6.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а.

Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБК дала сагласност на мишљење на Нацрт Административног споразума за провођење Уговора између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о социјалном осигурању и Нацрт уговора између Босне и Херцеговине и Чешке Републике.

Влада СБК је на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава са ставке текуће резерве Владе СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 2.000,00 КМ како слиједи:
• Удруга здрав живот, ИЛИЏА (Школа рукомета Јасмина Мркоње), подршка за одржавање ВИ. Рукометног љетног кампа „ХТЦ Влашић 2017.“, за перспективне рукометаше, рукометашице и за дјецу са умањеним способностима, 1.000,00 КМ
• Удруга за промиџбу мининогомета и рекреације, Витез (Потпора раду - ИИИ. Мјесто на Еуропском мининогометном првенству у Хрватској Међу 8. репрезентација на Еуропском мининогометном првенству у Мађарској, Међу 8. репрезентација на Еуропском мининогометном првенству у Чешкој, Међу 8. репрезентација на Еуропском мининогометном првенству у Тунису) 1.000,00 КМ
- Одлука о аконтативној расподјели средстава за финансирање трошкова пријевоза ученика онсовних школа за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 249.776,78 КМ за ИX мјесец школске 2017/2018. године.
- Одлука о утрошку средстава и додјели уговора за набавку и уградњу радијатора и остале пратеће опреме за централно гријање у О.Ш. „Кисељак 1“ Билаловац, П.Ш. „Билаловац“, одлуком се издваја износ од 14.063,27 КМ, средства ће се додијелити најповољнијем понуђачу „Интерминг“ д.о.о. Сарајево.
- Одлука о утрошку средстава и додјели уговора за реконструкцију подручне школе „Влаховићи“ О.Ш. „Турбе“ Турбе, одлуком се издваја износ од 21.964,85 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Кула Монт“ д.о.о. Жепче.
- Одлука о додјели уговора за реконструкцију водоводне мреже у О.Ш. „Нови Травник“ Нови Травник, одлуком се издваја износ од 19.996,47 КМ, а уговор ће се додијелити најповољнијем понуђачу „Ганик И.Д.А.“ д.о.о. Витез.
- Одлука о аконтативној расподјели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика О.Ш. „Мехурић“ Мехурићи за прво полугодиште наставне 2017/2018 године, одлуком се издваја износ од 117.851,64 КМ.
- Одлука о аконтативној расподјели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика О.Ш. „Берта Кучера“ Јајце за прво полугодиште наставне 2017/2018 године, одлуком се издваја износ од 22.444,06 КМ.

Кантонална управа за питање бораца је предложила, а Влада СБК донијела Одлуку о прерасподјели средстава из Буџета СБК за 2017. годину, у износу од 127.300,00 КМ.

На приједлог Министарства унутрашњих послова, Влада СБК је дала сагласност за покретање процедуре набавке пећи за загријавање зграде ПС Бусовача, процјењена вриједност набавке је 6.000,00 КМ.

Влада СБК је на приједлог Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о додјели уговора о јавној набавци – реконструкција водоводне и канализацијске цијеви у дијелу улице Потурмахала, опћина Травник, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се потписати са ГПД „Телинг“ д.о.о. Травник, са висином понуде од 32.841,90 КМ,
- Одлука о издвајању средстава за финансирање пројекте проширења моста у МЗ Ранковићи, опћина Нови Травник, одлуком се издваја износ од 10.000,00 КМ,
- Одлука о издвајању и исплати средстава из остварених уштеда средстава Фонда за заштиту околиша СБК намијењених за заштиту околиша за 2017. годину, одлуком се издвајају средства како слиједи:
• За одводњу отпадних вода на гробљу у мјесту Павић Поље, одобрава се исплата новчаних средстава на рачун Жупе Срца Маријина, Скопаљска Грачаница –Хумац у износу 10.000,00 КМ.
• За наставак пројекта изградње резервоара Оруњ, одобрава се исплата новчаних средстава Опћини Крешево у износу 10.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању средстава из остварених уштеда средстава Фонда за заштиту околиша СБК намијењених за заштиту околиша за 2017. годину, издвајају се новчана средства како слиједи:
• За замјену котла за гријање зграде ХКД Напредак, опћина Витез издвајају се средства у износу од 7.000,00 КМ.
• За реконструкцију водоводне и канализационе мреже улице Града Запрешића, опћина Кисељак издвајају се средства у износу 7.000,00 КМ.
• За одводњу отпадних вода на стадиону НК „Витез“, опћина Витез издвајају се средства у износу 5.500,00 КМ.
• За изградњу водовода Дидаци МЗ Поткрај, опћина Травник издвајају се средства у износу од 3.950,00 КМ.
• За наставак изградње водовода Чабрино брдо-опћина Травник издвајају се средства у износу од 7.000,00 КМ
• За одводњу оборинских вода Вучји пут МЗ Стари град, опћина Травник издвајају се средства у износу од 6.000,00 КМ.
• За замјену столарије казалишне дворане у склопу Хрватског дома, опћина Витез издвајају се средства у износу од 4.000,00 КМ.
• За наставак изградње канализационе мреже „Подолац“ МЗ Нова Била, опћина Травник издвајају се новчана средства у износу од 5.000,00 КМ.
• За изградњу водовода „Чекрк“ МЗ Бусељи, опћина Бусовача, издвајају се средства у износу од 4.000,00 КМ.

На приједлог Министарства финансија, Влада СБК је донијела Одлуку о одређивању основице за плаћу за мјесец новембар 2017. године, основица за обраћун плаће за мјесец новембар 2017. године, за све запосленике у кантоналним органима државне службе те основном и средњем образовању износи 250,00 КМ.

Прочитано 2241 пута

Новости

20.11.2019   Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosansko...
04.11.2019 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
31.10.2019 Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018.godine kao i Zaklj...
30.10.2019  Ured za Evropske integracije, fondove, odnose javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu...
29.10.2019 U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prir...
« Novembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30