Сједнице Владе СБК / КСБ

29 децембар
2017

Саопштење са 29. ванредне сједнице Владе СБК - 2017. годинаВлада СБК је усвојила Записник са 74. редовне сједнице и 28. ванредне сједнице.

Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о усвајању измјене и допуне Програма потрошње за 2017. годину из Буџета СБК за Израду и измјену просторно-планске документације на подручју СБК, у износу од 100.000,00 КМ, средства ће се утрошити на слиједећи начин:
- 40.000,00 КМ за привремену ситуацију израде Просторне основе ИД ПП СБК/КСБ и Студије рањивости простора
- 60.000,00 КМ по захтјевима опћина за израду развојне планске документације

Влада СБК је на приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства донијела Одлуку о извајању средстава из Буџета СБК за 2017. годину, за набавку путничких аутомобила за потребе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, одлуком се издваја износ од 60.063,12 КМ за набавку два путничка аутомобила марке ДАЦИА, средства из ове одлуке дозначит ће се предузећу „ОВНАК“ д.о.о. Витез.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о аконтативној расподјели средстава за високо школство, одлуком се издваја износ од 586.000,00 КМ за суфинансирање високог школства и стипендирање студената.

Исто министарство је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о расподјели средстава Буџета СБК намијењених за информисање у 2017. години, одлуком се издваја износ од 15.000,00 КМ.

Донесена је и Одлука о расподјели средстава Буџета СБК за 2017. годину за културу, одлуком се издваја износ од 23.000,00 КМ, у сврху подршке реализацији пројеката и програма из области културних дјелатности.

Служба за заједничке послове је предложила, а Влада СБК донијела Одлуку о кориштењу средстава Буџета СБК за 2017.годину, за реконструкцију и изградњу зграде Владе БК у којој је смјештен МУП (зграда ТРЗ-а), одлуком се издваја износ од 265.118,66 КМ, средства ће се дозначит у складу са уговором са извођачем радова ГПУД „СИГМА-СК“ д.о.о. Зеница.

На приједлог Кантоналне управе за цивилну заштиту, Влада СБК је донијела Одлуку о извајању средстава са ставке „Текућа резерва Владе СБК“ намијењених за израду Процјене угрожености од пожара и Плана заштите од пожара СБК, одлуком се издваја износ од 11.115,00 КМ, средства ће се дозначити Институту за управљање ризицима и научно истраживачки рад „ИНЗА“ д.о.о. Сарајево.

Донесена је и Одлука о издвајању средстава опћини Кисељак на име помоћи за штету на пластеницима у О.Р. „Расадник“ вл. Маринко Миличевић, одлуком се издваја износ од 15.000,00 КМ, средства ће се уплатити на рачун опћине Кисељак, а на приједлог исте управе.

Министарство финансија је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о одређивању основице за плаћу за децембар 2017. године, основица за обраћун плаће за све запосленике у кантоналним органима државне службе те основном и средњем образовању износи 250,00 КМ.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утрошку средстава за измјену дијела столарије у О.Ш. „Долац“ Долац н/Л, одлуком се издваја износ од 6.953,24 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „ПроМатиц“ д.о.о. Травник.
- Одлука о додјели уговора за санирање подручне школе Барево, одлуком се уговор додјељује најповољнијем понуђачу „Тришник“ д.о.о. Јајце са висином понуде од 11.763,47 КМ.
- Одлука о давању сагласности школама за расписивање натјечаја за упражњена радна мјеста за наставно и ненаставно особље.
- Одлука о аконтативној расподјели средстава за високо школство планираних Буџетом СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 145.728,00 КМ за суфинансирање високог школства и стипендирање студената.
- Одлука о издвајању средстава са ставке „Трансфер за социјално осигурање ученика“, одлуком се издваја износ од 9.980,80 КМ, средства ће распоређују како слиједи:
Допринос за здравствено осигурање ЗЗЗО СБК………………8.901,16 КМ
Допринос за здравствено осигурање ФЗЗО Сарајево………….……1.079,64 КМ
- Одлука о утрошку средстава намијењених постављању ограде у школском дворишту С.Ш. „Бусовача“ Бусовача, одлуком се издваја износ од 3.711,24 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Сигма-СК“ д.о.о. Зеница.
- Одлука о издвајању средстава са ставке капитали трансфери за суфинансирање пројекта значајних за кантон, одлуком се издваја износ од 19.269,31 КМ за реализацију пројекта „Санирање крова централне школе у Брестовском“ О.Ш. Кисељак1 Билаловац, средства ће се дозначити опћини Кисељак.
- Одлука о утрошку средстава намијењених за набавку уредског намјештаја у МСШ „Травник“ Травник, одлуком се издваја износ 3.359,46 КМ, средства ће се дозначити „Про-Мар“ д.о.о. Долац н/Лашви.
- Одлука о додјели уговора за замјену крова средње школе МСШ „Бусовача“ Бусовача, уговор ће се додијелити најповољнијем понуђачу „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница са висином понуде од 11.316,33 КМ.
- Одлука о додјели уговора најповољнијем понуђачу за наставак изградње школске спортске сале у О.Ш. „Берта Кучера“ – подручна школа „Винац“ Јајце, уговор ће се додијелити најповољнијем понуђачу „ГТР“ д.о.о. Мостар са висином понуде од 127.896,91 КМ.
- Одлука о аконтативној расподјели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика основних школа за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 492.502,62 КМ за X и XИ мјесец школске 2017/2018 године.
- Одлука о расподјели средстава из Буџета СБК намијењених за спорт за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 15.650,00 КМ.

На приједлог Министарства просторног уређења, градње, заштите околиша, повртка и стамбених послова, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава са ставке „Трансфер за санирање еколошких инцидената“, одлуком се издваја износ од 20.000,00 КМ, средства ће се додијелити како слиједи: Опћина Нови Травник – 10.000,00 КМ и Опћина Крешево – 10.000,00 КМ.
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат – надоградња постојеће канализацијске мреже Злаваст – Бешићи – МЗ Грачаница, опћина Бугојно, директним споразумом уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Табакпласт“ д.о.о. Томиславград са висином понуде од 6.998,24 КМ.

Прочитано 1189 пута

Новости

16.10.2019 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
15.10.2019 Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji...
11.10.2019 Danas je u Travniku, na lokaciji novoizgrađene zgrade u Docu na Lašvi, upriličena dodjela ključeva s...
04.10.2019 Č E S T I T K A   U povodu obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog dana prosvjetnih radnika, u i...
02.10.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upra...
« Oktobar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31