Сједнице Владе СБК / КСБ

29 децембар
2017

Саопштење са 29. ванредне сједнице Владе СБК - 2017. годинаВлада СБК је усвојила Записник са 74. редовне сједнице и 28. ванредне сједнице.

Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о усвајању измјене и допуне Програма потрошње за 2017. годину из Буџета СБК за Израду и измјену просторно-планске документације на подручју СБК, у износу од 100.000,00 КМ, средства ће се утрошити на слиједећи начин:
- 40.000,00 КМ за привремену ситуацију израде Просторне основе ИД ПП СБК/КСБ и Студије рањивости простора
- 60.000,00 КМ по захтјевима опћина за израду развојне планске документације

Влада СБК је на приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства донијела Одлуку о извајању средстава из Буџета СБК за 2017. годину, за набавку путничких аутомобила за потребе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, одлуком се издваја износ од 60.063,12 КМ за набавку два путничка аутомобила марке ДАЦИА, средства из ове одлуке дозначит ће се предузећу „ОВНАК“ д.о.о. Витез.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о аконтативној расподјели средстава за високо школство, одлуком се издваја износ од 586.000,00 КМ за суфинансирање високог школства и стипендирање студената.

Исто министарство је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о расподјели средстава Буџета СБК намијењених за информисање у 2017. години, одлуком се издваја износ од 15.000,00 КМ.

Донесена је и Одлука о расподјели средстава Буџета СБК за 2017. годину за културу, одлуком се издваја износ од 23.000,00 КМ, у сврху подршке реализацији пројеката и програма из области културних дјелатности.

Служба за заједничке послове је предложила, а Влада СБК донијела Одлуку о кориштењу средстава Буџета СБК за 2017.годину, за реконструкцију и изградњу зграде Владе БК у којој је смјештен МУП (зграда ТРЗ-а), одлуком се издваја износ од 265.118,66 КМ, средства ће се дозначит у складу са уговором са извођачем радова ГПУД „СИГМА-СК“ д.о.о. Зеница.

На приједлог Кантоналне управе за цивилну заштиту, Влада СБК је донијела Одлуку о извајању средстава са ставке „Текућа резерва Владе СБК“ намијењених за израду Процјене угрожености од пожара и Плана заштите од пожара СБК, одлуком се издваја износ од 11.115,00 КМ, средства ће се дозначити Институту за управљање ризицима и научно истраживачки рад „ИНЗА“ д.о.о. Сарајево.

Донесена је и Одлука о издвајању средстава опћини Кисељак на име помоћи за штету на пластеницима у О.Р. „Расадник“ вл. Маринко Миличевић, одлуком се издваја износ од 15.000,00 КМ, средства ће се уплатити на рачун опћине Кисељак, а на приједлог исте управе.

Министарство финансија је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о одређивању основице за плаћу за децембар 2017. године, основица за обраћун плаће за све запосленике у кантоналним органима државне службе те основном и средњем образовању износи 250,00 КМ.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утрошку средстава за измјену дијела столарије у О.Ш. „Долац“ Долац н/Л, одлуком се издваја износ од 6.953,24 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „ПроМатиц“ д.о.о. Травник.
- Одлука о додјели уговора за санирање подручне школе Барево, одлуком се уговор додјељује најповољнијем понуђачу „Тришник“ д.о.о. Јајце са висином понуде од 11.763,47 КМ.
- Одлука о давању сагласности школама за расписивање натјечаја за упражњена радна мјеста за наставно и ненаставно особље.
- Одлука о аконтативној расподјели средстава за високо школство планираних Буџетом СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 145.728,00 КМ за суфинансирање високог школства и стипендирање студената.
- Одлука о издвајању средстава са ставке „Трансфер за социјално осигурање ученика“, одлуком се издваја износ од 9.980,80 КМ, средства ће распоређују како слиједи:
Допринос за здравствено осигурање ЗЗЗО СБК………………8.901,16 КМ
Допринос за здравствено осигурање ФЗЗО Сарајево………….……1.079,64 КМ
- Одлука о утрошку средстава намијењених постављању ограде у школском дворишту С.Ш. „Бусовача“ Бусовача, одлуком се издваја износ од 3.711,24 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Сигма-СК“ д.о.о. Зеница.
- Одлука о издвајању средстава са ставке капитали трансфери за суфинансирање пројекта значајних за кантон, одлуком се издваја износ од 19.269,31 КМ за реализацију пројекта „Санирање крова централне школе у Брестовском“ О.Ш. Кисељак1 Билаловац, средства ће се дозначити опћини Кисељак.
- Одлука о утрошку средстава намијењених за набавку уредског намјештаја у МСШ „Травник“ Травник, одлуком се издваја износ 3.359,46 КМ, средства ће се дозначити „Про-Мар“ д.о.о. Долац н/Лашви.
- Одлука о додјели уговора за замјену крова средње школе МСШ „Бусовача“ Бусовача, уговор ће се додијелити најповољнијем понуђачу „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница са висином понуде од 11.316,33 КМ.
- Одлука о додјели уговора најповољнијем понуђачу за наставак изградње школске спортске сале у О.Ш. „Берта Кучера“ – подручна школа „Винац“ Јајце, уговор ће се додијелити најповољнијем понуђачу „ГТР“ д.о.о. Мостар са висином понуде од 127.896,91 КМ.
- Одлука о аконтативној расподјели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика основних школа за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 492.502,62 КМ за X и XИ мјесец школске 2017/2018 године.
- Одлука о расподјели средстава из Буџета СБК намијењених за спорт за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 15.650,00 КМ.

На приједлог Министарства просторног уређења, градње, заштите околиша, повртка и стамбених послова, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава са ставке „Трансфер за санирање еколошких инцидената“, одлуком се издваја износ од 20.000,00 КМ, средства ће се додијелити како слиједи: Опћина Нови Травник – 10.000,00 КМ и Опћина Крешево – 10.000,00 КМ.
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат – надоградња постојеће канализацијске мреже Злаваст – Бешићи – МЗ Грачаница, опћина Бугојно, директним споразумом уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Табакпласт“ д.о.о. Томиславград са висином понуде од 6.998,24 КМ.

Прочитано 1595 пута

Новости

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31