Сједнице Владе СБК / КСБ

26 септембар
2016

Saopštenje sa 13. vanredne sjednice Vlade SBKNa prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku korištenju sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu, za izmirenje obaveza prema izvršnim sudskim odlukama, odlukom se izdvaja iznos od 6.000.000,00 KM, sredstva će se koristiti za izvršenje potpisanih pojedinačnih ugovora o vansudskim nagodbama.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i isplati sredstava iz ostvarene uštede po realiziranim projektima iz sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvajaju novčana sredstva kako slijedi:
Za ugradnju stolarije na zgradi općine Donji Vakuf odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu 10.000,00 KM na račun općine Donji Vakuf,
Za utopljavanje zgrade Doma zdravlja Jajce odobrava se isplata novčanih u iznosu 7.000,00 KM na račun Doma zdravlja Jajce,
Za utopljavanje - ugradnja stolarije na zgradi stara Džamija Turbe, odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM na transakcijski račun Medžlisa Islamske zajednice Travnik „za džemat Turbe - stara Džamija“,
Za utopljavanje - ugradnja stolarije na zgradi Hrvatske bolnice ,,Dr. Fra Mato Nikolić“, odobrava se isplata sredstava u iznosu od 12.000,00 KM,
Za utopljavanje Islamskog edukativnog centra ,,NUR“ odobrava se isplata sredstava u iznosu 5.000,00 KM na račun Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf/Uskoplje,
Za izgradnju kosog krova na zgradi JU Bolnica za plučne bolesti i TBC Travnik, odobrava se isplata sredstava u iznosu od 25.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz ostvarenih ušteda po realiziranim projektima iz sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:
JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, općina Bugojno za realizaciju projekta utopljavanja zgrade - ugradnja stolarije, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.
JU Dječji vrtić Vitez, za realizaciju projekta utopljavanje zgrade - izmjena stare stolarije, izdvajaju se sredstva u iznosu od 3.840,00 KM.
MZ Ljubić Krčevine općina Vitez, za realizaciju projekta priključak za vodovod, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM.
Društveni dom Brestovsko općina Kiseljak, za realizaciju kupnje kotla na pelet, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.
MZ Šišava Vlašić, općina Travnik za projekt vodovoda, izdvajaju se sredstva u iznosu od 3.200, 00 KM.
MZ Kraljevice, općina Travnik za projekt vodovoda izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.800,00 KM.
JU Bolnica za plućne bolesti i TBC, općina Travnik za realizaciju projekta rekonstrukcije fasade, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.
MZ Kandija općina Bugojno, za projekt kanalizacijske mreže izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000, 00 KM
MZ Ždrimci Gornji Vakuf/Uskoplje za projekt fekalne kanalizacije - ugradnja čelične cijevi, izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.700,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za implementaciju kantonalnog plana zaštite okoliša i kantonalnog plana upravljanja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2016. godinu, za uređenje nekropole stečaka općina Novi Travnik, odlukom se izvdajaju sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, sredstva će se uplatiti općini Novi Travnik,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Transfer za saniranje ekoloških incidenata, za sanaciju deponije u općini Jajce, odlukom se odobrava iznos od 10.000,00 KM,
- Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK za 2016. godinu,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci, odlukom se daje saglasnost na potpisivanje ugovora o javnoj nabavci za asfaltiranje puta za LOT 5 (asfaltiranje puta Mlakići – Rijeka, MZ Rijeka, općina Vitez), ugovor će se potpisati sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci, odlukom se daje saglasnost za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci za izgradnju javne rasvjete u MZ Golo Brdo, općina Bugojno, ugovor će se potpisati sa ponuđačem „Mg Elektro“ d.o.o. Mrkonjić grad,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci, odlukom se daje saglasnost za zaključivanje ugovora u konkuretskom postupku sa ponuđačem „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf, po lotovima kako slijedi:
LOT1 – Asfaltiranje puta u MZ Vileši, put za Kehiće, općina Bugojno,
LOT2 – Asfalitiranje puta za naselje Kula prema kućama Bagarića i Jukića i Gornja Kula do naselja Bristovi u MZ Bristovi, općina Bugojno,
- Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora po javnoj nabavci, odlukom se daje saglasnost za zaključivanje ugovora u direktnom sporazumu sa ponuđačem „BNT Inžinjering“ d.o.o. Novi Travnik,
- Odluka o izmjenama odluke za pokretanje procedure za realizaciju projekata, sa pozicije „Transfer poticaji vodoprivredi“ utvrđenih budžetom SBK za 2016. godinu, saglasnost se daje na izdvajanje i prenos sredstava na račun općine Travnik,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projakata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za rekonstrukciju primarnog cjevovoda dijelom u Ulici Patriotska i dijelom u Ulici Kalinska, na području općine Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 17.494,24 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprirvede, odlukom se izdvajaju sredstva za nastavak radova na izgradnji vodovodnog sistema u naselju Bukve na području općine Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 14.851,16 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za Rekonstrukciju vodovodne mreže (rezervoar) u naselju Smionica, na području općine Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 6.841,46 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „BH 4“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva za Rekonstrukciju primarnog vodovoda (mreže) na dionici od caffe Magnet do postojećeg okna kod Crkve Sv. Juraja (nastavak radova) na području općine Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 26.474,55 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za sanaciju Crkve sv. Ante Padovanskog, općina Bugojno, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ipsum“ d.o.o. Bugojno,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za isporuku materijala na naseljena mjesta Turići i Dolac, MZ Lugovi, općina Busovača, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Intercom“ d.o.o. Zenica.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje
- Odluka o raspodjeli sredstava, namijenjenih za pomoć ugroženim učenicima/studentima, planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 20.600,00 KM,
- Odluka o raspodjeli sredstava, namijenjenih za djecu s posebnim potrebama, planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM,
- Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u Budžetskoj 2016.godini, odlukom se izdvaja iznos od 9.751,12 KM,
- Odluka o dodjeli ugovora, za potrebe nabavke školskog namještaja u M.S.T.Š.“ Travnik“(Vlastiti prihodi), ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „HafeleBH“ d.o.o. Gračanica,
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta traži suglasnost za osnovne škole da provedu proceduru Javnih nabava odabira najpovoljnijeg prijevoznika učenika za nastavnu 2016/2017. godinu, po zahtjevu od strane osnovnih škola, kako slijedi:
- O.Š. ''Muhsin Rizvić'' na području općine Fojnica, za relaciju:
1. Crnički Kamenik – Fojnica
- O.Š. ''Bila'' na području općine Vitez, za relaciju:
1. Zabilje – Ograde- Bila i
2. Jardol – Divjak - Bila

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku ugljena lignita, ugovor će se dodjeliti drugorangiranom ponuđaču „Ilić-trgovina“ d.o.o. Zvornik.
Vlada SBK je primika k znanju Informaciju o kolektivnom osiguranju zaposlenika, obaveznom auto osiguranju i kasko osiguranju vozila, a na prijedlog iste službe.

Прочитано 791 пута

Новости

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31