Сједнице Владе СБК / КСБ

01 децембар
2016

Sazvana 14.sjednica Vlade SBKSazvana 14.sjednica Vlade SBK za četvrtak 3.12.2015.godine sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 5. vanredne i 13. redovne sjednice sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – sekretar Vlade Kantona
2. Program rada ministarstava za 2016. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
3. Program rada uprava, upravnih organizacija i službi za 2016. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja boraca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa
f) Program rada Kantonalne direkcije za ceste – Kantonalna direkcija za ceste
g) Služba za zajedničke poslove
h) Ured za zakonodavstvo
i) Stručna služba Vlade Kantona
j) Kabinet premijera Kantona
4. Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog
kantona za 2016. godinu – direktor Zavoda
a) Odluka o izvršenju Financijskoga plana
5. Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu – direktor Službe
a) Odluka o izvršenju Financijskoga plana
6. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu – direktor Agencije
a) Odluka o izvršenju Finansijskoga plana
7. Financijski plan Kantonalne direkcije za puteve za 2016. godinu – direktor Direkcije
a) Odluka o izvršenju Finansijskoga plana
8. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 30. 9. 2015. godine – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za plaću za novembar 2015. godine – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog odluke o godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava kod korisnika budžeta Srednjobosanskog kanotna na dan 31. 12. 2015. godine – Ministarstvo finansija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata u vodoprivredi (regulacija korita rijeke Krušćice) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata u vodoprivredi (izgradnja vodovoda Karaula) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za vodosnabdijevanje naselja u općini Kreševo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava za 2015. godinu doznačenih Hrvatskoj bolnici Dr. Fra Mato Nikolić, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za prijevoz učenika osnovnih škola u 2015. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava po presudama Općinskoga suda Travnik – Kabinet premijera
18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za geodetski premjer rudarskih radova za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
a) Saglasnost za zaključivanje ugovora
b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava
19. Prijedlog odluke o rashodovanju u prodaji motornoga vozila na korištenju u Ministarstvu pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Prijedlog odluke o rashodovanju u prodaji motornoga vozila Općinskoga suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Saglasnost nižim potrošačkim jedinicama za zaključivanje ugovora o djelu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Saglasnost Općinskome sudu u Bugojnu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, portir – recepcionar – Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Očitovanje Vlade Kantona po zahtjevima pravosudnih institucija za isplatu naknada iz radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Saglasnost za plaćanje naknade članovima Komisije za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca i za protupožarnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
26. Saglasnost za plaćanje naknade članovima Komisije za polaganje ispita za obuku i osposobljavanje građana za pravilno rukovanje oružjem – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
27. Saglasnost za nagodbu u vezi sporova na nekretninama u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu
28. Saglasnost za nabavu fiksnog telefona – Kabinet premijera
29. Informacija o očitovanjima po preporukama Ureda za reviziju – Ministarstvo finansija
30. Zahtjev Europskog pokreta za sufinansiranje projekata na području Srednjobosanskog kantona – Kabinet premijera Katona
31. Zahtjev Općine Travnik za osiguranje pješačke staze Meljanac – Služba za zajedničke poslove
32. Razmatranje inicijative za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo finansija 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

Прочитано 991 пута

Новости

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31