Сједнице Владе СБК / КСБ

31 децембар
2015

Saopštenje sa 16.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnike sa 15.redovne, 7. i 8. vanredne sjednice.
Usvojen je Program rada Vlade SBK za 2016.godinu.

Stručna služba Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Vlade Srednjobosanskog kantona.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala pozitivno mišljenje na Prednacrtu Zakona o penzijsko i indvalidskom osiguranju, i na Prednacrt Zakona o organizaciji penzijsko i invalidskog osiguranja, oba mišljenja na prednacrte su upućena u dalju proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika, odlukom se izdvaja iznos od 5.940,00 KM, sredstva će se uplatiti Ustanovi za obrazovanje odraslih „SEC“ P.J. Travnik.
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i instaliranje peći na čvrstvo gorivo u OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 26.176,88 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču Dadić Promet d.o.o. Bugojno,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju ulaznih vrata u OŠ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 5.990,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Rolplast“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za sport za 2015.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM, sredstva su namijenjena za Udrugu za poticanje razvoja općine Novi Travnik „Pront“, u svrhu održavanja malonogometnog turnira,
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za kulturu za 2015.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 93.200,00 KM, sredstva se izdvajaju u svrhu realizacije projakata/programa iz oblasti kulture,
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta u osnovnim i srednjim školama, za nastavno i nenastavno osoblje,
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava za kulturu iz Budžeta SBK za 2015. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 93.200,00 KM, za realizaciju projekata/programa iz oblasti kulture.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije II faza (ul.S.Tomašević i Vilenička) na području općine Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 9.469,16 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.

Na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godine za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 142.268,13 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godinu za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godinu za manifestacije i obljetnice, odlukom se izdvaja iznos od 25.600,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godinu za udruženja – udruge branilaca, odlukom se izdvaja iznos od 76.500,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec decembar 2015. godine, osnovica za obraćun plaće za mjesec decembar 2015.godine za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, a za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 107,60 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: „Čišćenje i uređenje vodotoka Rika, povećanje protoka i izgradnja obaloutvrda“ na području općine Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 19.448,81 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču PUD „BH4“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godinu, za nabavku opreme za prenos podataka: GPS uređaja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo, odlukom se izdvaja iznos od 34.222,50 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Gauss“ d.o.o. Tuzla.

 

Прочитано 1416 пута

Новости

19.01.2021 Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj...
13.01.2021 PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2021. - 2023. godina...
13.01.2021 Spisak javnih i privatnih institucija kojima je Vlada SBK dodijelila sredstva iz tekuće rezerve i sr...
11.01.2021 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
06.01.2021 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
« Januar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31