Сједнице Владе СБК / КСБ

19 новембар
2015

Saopštenje sa 13. sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnike sa 4. vanredne sjednice i 12. redovne sjednice.

Kantonalni odbor za razvoj Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK usvojila Nacrt Strategije razvitka Srednjobosanskog kantona za 2016-2020 godinu, i istu uputila u skupštinsku proceduru. Usvojen je i Izvještaj Kantonalnog odbora za razvoj.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (animalna proizvodnja) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 142.730,00 KM za stimulaciju farmskog uzgoja i 71.950,00 KM za pčelarstvo,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (biljna proizvodnja) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 67.740,00 za nove nasade malina, 15.000,00 KM za nove nasade jagodičastog voća,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (ublažavanje štete) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.250,00 KM, pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (natjecanja i izložbe) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM,
- Odluka o izradi šumskogospodarske osnove za privatne šume u SBK, odnosno da se u skladu sa Zakonom o šumama i Zakonom o javnim nabavkama pristupi izradi šumskogospodarske osnove za privatne šume SBK,
- Odluka o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta SBK za 2015. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 778,84 KM za zbrinjavanje lešine medvjeda,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, projekat „Regulacije rijeke Bile na potezu Ušće-naselje Stara Bila, općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 16.534,98 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IHM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2015. godinu, sredstva će se isplatiti po projektima, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja, odlukom se izdvaja iznos od 1.237.737,00 KM,
- Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK za 2015. godinu, odlukom se raspoređuje iznos od 325.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za djecu sa posebnim potrebama, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM.
Na prijedlog istog ministarstva donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, odlukom se izdvaja iznos od 5.980,33 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za sanaciju platoa škole OŠ „Vitez“, Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču SOR „BAROK“ Vitez,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za sanaciju školskog igrališta „Treće osnovne škole“ Oborci – Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču poduzeću „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju stolarije u OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos 5.990,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „OR NATURAL WOOD“ Gornji Vakuf/ Uskoplje,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju objekta u OŠ „Berta Kučera“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 3.171,82 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Mediteran Aluplast“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku školskih ploča u OŠ „Berta Kučera“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.990,50 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „IBRA“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju laminata u SŠ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 1.986,66 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „David“ d.o.o. Novi Travnik,

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava za finansiranje općina na osnovu njihovih planova i projekata razvoja u cilju jačanja sistema zaštite i spašavanja, odlukom se izdvaja iznos od 289.592,00 KM i to slijedećim općinama: Općina Busovača – 12.936,00 KM (Projekat opremanja općinskog operativnog centra CZ), Općina Bugojno – 20.000,00 KM (Projekat nabavke vozila za potrebe Općinske službe SZ), Općina Travnik – 60.374,00 KM (Projekat izgradnje AB kolnog mosta preko rijeke Lašve u naselju Turbe), Općina Kreševo – 13.000,00 KM (Projekat uspostavljanja i tehnička opremljenost općinskog operativnog centra), Općina Vitez – 50.000,00 KM (Projekat razvoja podzemne hidrantske mreže na općini Vitez), Općina Kiseljak – 16.000,00 KM (Projekat uspostavljanja i tehnička opremljenost općinskog operativnog centra CZ), Općina Jajce – 46.350,00 KM (Projekat izrade potpornog zida na putu Benek u MZ Cvitovići), Općina Donji Vakuf – 43.732,00 KM (Projekat sanacije, čišćenja i uređenja Oborničke rijeke u dužini od 500m i izrada AB potpornog zida na Sokolinskom potoku u Torlakovcu), Općina Novi Travnik – 7.200,00 KM (Projekat čišćenja korita rijeke Grlonice).

Donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u direktnom sporazumu za Usluge projektovanja prizemlja II faze projekta „Renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa“, najpovoljniji ponuđač je „Games“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Kantonalnog arhiva SBK.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem izravnog sporazuma za sanaciju krova na zgradi Policijske stanice Gornji Vakuf/ Uskoplje u iznosu od 2.600,00 KM,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke opreme i izvođenje radova na uspostavi sigurnosnog područja u zgradi MUP-a SBK,

Data je i saglasnost za izdvajanje iz kapitalnih sredstava, za provođenje procedure javne nabavke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
- Nabavka i instaliranje peći na čvrsto gorivo, OŠ „Voljevac“ – 37.900,00 KM,
- Nabavka i ugradnja kamere za video nadzor, OŠ „Bila“ – 810,00 KM,
- Nabavka i postavljanje zaštitne mreže, SŠ „Busovača“ – 2.400,00 KM,
- Zamjena oštećene pumpe za centralno grijanje, OŠ „Bristovi“ - 1.832,00 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za nabavku ortopedskih pomagala za 2016.godinu, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 332.000,00 KM,
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu i isporuku nadgrobnih spomenika i šehidskih nišana za 2016.godinu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 16.600,00 KM,
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za banjsko-klimatsko lijećenje za 2016.godinu, procijenjena vrijednost iznosi 41.500,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2015. godinu, LOT 4 – sredstva rezerve, odlukom se izdvaja iznos od 39.500,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015. godinu, za JU dom zdravlja Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM na ime sufinansiranja opremanja zgrade,
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015. godinu, za JU dom zdravlja Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke biohemijskog analizatora,
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015.godinu, za JU dom zdravlja Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke sanitetskog vozila,
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015.godinu, za JU dom zdravlja Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime sufinansiranja adaptacije i opremanja prostora područne ambulante Dolac na Lašvi.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesene su slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za XI i XII mjesec 2015.godine, odlukom se izdvaja iznos od 133.332,80 KM,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za pomoć socijalno ugroženim učenicima/ studentima, odlukom se izdvaja iznos od 14.140,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,02 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljijem ponuđaču „VH-gradnja“ d.o.o. Fojnica.

Usvojeni su Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za mjesec oktobar i Izvještaj o radu inspekcija za mjesec oktobar 2015. godine.

Прочитано 1208 пута

Новости

16.10.2020 Pozivaju se sva fizička lica registrovana kod nadležnih općinskih organa koja nisu ostvarila prava p...
16.10.2020 Ministarstvo finansija Srednjobosanskog Kantona obavještava sve korisnike novčane egzistencijalne na...
16.10.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić učestvovao je na panelu Trećeg Međunarodnog Kahramanmar...
14.10.2020 Dana 14. oktobra 2020. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je sastanak premijera S...
01.10.2020 Ministarstvo privrede SBK u cilju usklađivanja upisne politike u srednjem obrazovanju sa potrebama t...
« Oktobar 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31