Сједнице Владе СБК / КСБ

19 новембар
2015

Saopštenje sa 13. sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnike sa 4. vanredne sjednice i 12. redovne sjednice.

Kantonalni odbor za razvoj Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK usvojila Nacrt Strategije razvitka Srednjobosanskog kantona za 2016-2020 godinu, i istu uputila u skupštinsku proceduru. Usvojen je i Izvještaj Kantonalnog odbora za razvoj.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (animalna proizvodnja) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 142.730,00 KM za stimulaciju farmskog uzgoja i 71.950,00 KM za pčelarstvo,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (biljna proizvodnja) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 67.740,00 za nove nasade malina, 15.000,00 KM za nove nasade jagodičastog voća,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (ublažavanje štete) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.250,00 KM, pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (natjecanja i izložbe) u 2015. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM,
- Odluka o izradi šumskogospodarske osnove za privatne šume u SBK, odnosno da se u skladu sa Zakonom o šumama i Zakonom o javnim nabavkama pristupi izradi šumskogospodarske osnove za privatne šume SBK,
- Odluka o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta SBK za 2015. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 778,84 KM za zbrinjavanje lešine medvjeda,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, projekat „Regulacije rijeke Bile na potezu Ušće-naselje Stara Bila, općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 16.534,98 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IHM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2015. godinu, sredstva će se isplatiti po projektima, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja, odlukom se izdvaja iznos od 1.237.737,00 KM,
- Odluka o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK za 2015. godinu, odlukom se raspoređuje iznos od 325.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za djecu sa posebnim potrebama, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM.
Na prijedlog istog ministarstva donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, odlukom se izdvaja iznos od 5.980,33 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za sanaciju platoa škole OŠ „Vitez“, Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču SOR „BAROK“ Vitez,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za sanaciju školskog igrališta „Treće osnovne škole“ Oborci – Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču poduzeću „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju stolarije u OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos 5.990,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „OR NATURAL WOOD“ Gornji Vakuf/ Uskoplje,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju objekta u OŠ „Berta Kučera“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 3.171,82 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Mediteran Aluplast“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku školskih ploča u OŠ „Berta Kučera“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.990,50 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „IBRA“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju laminata u SŠ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 1.986,66 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „David“ d.o.o. Novi Travnik,

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava za finansiranje općina na osnovu njihovih planova i projekata razvoja u cilju jačanja sistema zaštite i spašavanja, odlukom se izdvaja iznos od 289.592,00 KM i to slijedećim općinama: Općina Busovača – 12.936,00 KM (Projekat opremanja općinskog operativnog centra CZ), Općina Bugojno – 20.000,00 KM (Projekat nabavke vozila za potrebe Općinske službe SZ), Općina Travnik – 60.374,00 KM (Projekat izgradnje AB kolnog mosta preko rijeke Lašve u naselju Turbe), Općina Kreševo – 13.000,00 KM (Projekat uspostavljanja i tehnička opremljenost općinskog operativnog centra), Općina Vitez – 50.000,00 KM (Projekat razvoja podzemne hidrantske mreže na općini Vitez), Općina Kiseljak – 16.000,00 KM (Projekat uspostavljanja i tehnička opremljenost općinskog operativnog centra CZ), Općina Jajce – 46.350,00 KM (Projekat izrade potpornog zida na putu Benek u MZ Cvitovići), Općina Donji Vakuf – 43.732,00 KM (Projekat sanacije, čišćenja i uređenja Oborničke rijeke u dužini od 500m i izrada AB potpornog zida na Sokolinskom potoku u Torlakovcu), Općina Novi Travnik – 7.200,00 KM (Projekat čišćenja korita rijeke Grlonice).

Donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u direktnom sporazumu za Usluge projektovanja prizemlja II faze projekta „Renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa“, najpovoljniji ponuđač je „Games“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Kantonalnog arhiva SBK.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem izravnog sporazuma za sanaciju krova na zgradi Policijske stanice Gornji Vakuf/ Uskoplje u iznosu od 2.600,00 KM,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke opreme i izvođenje radova na uspostavi sigurnosnog područja u zgradi MUP-a SBK,

Data je i saglasnost za izdvajanje iz kapitalnih sredstava, za provođenje procedure javne nabavke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
- Nabavka i instaliranje peći na čvrsto gorivo, OŠ „Voljevac“ – 37.900,00 KM,
- Nabavka i ugradnja kamere za video nadzor, OŠ „Bila“ – 810,00 KM,
- Nabavka i postavljanje zaštitne mreže, SŠ „Busovača“ – 2.400,00 KM,
- Zamjena oštećene pumpe za centralno grijanje, OŠ „Bristovi“ - 1.832,00 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za nabavku ortopedskih pomagala za 2016.godinu, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 332.000,00 KM,
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu i isporuku nadgrobnih spomenika i šehidskih nišana za 2016.godinu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 16.600,00 KM,
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za banjsko-klimatsko lijećenje za 2016.godinu, procijenjena vrijednost iznosi 41.500,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2015. godinu, LOT 4 – sredstva rezerve, odlukom se izdvaja iznos od 39.500,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015. godinu, za JU dom zdravlja Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM na ime sufinansiranja opremanja zgrade,
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015. godinu, za JU dom zdravlja Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke biohemijskog analizatora,
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015.godinu, za JU dom zdravlja Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke sanitetskog vozila,
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2015.godinu, za JU dom zdravlja Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime sufinansiranja adaptacije i opremanja prostora područne ambulante Dolac na Lašvi.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesene su slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za XI i XII mjesec 2015.godine, odlukom se izdvaja iznos od 133.332,80 KM,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za pomoć socijalno ugroženim učenicima/ studentima, odlukom se izdvaja iznos od 14.140,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,02 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljijem ponuđaču „VH-gradnja“ d.o.o. Fojnica.

Usvojeni su Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za mjesec oktobar i Izvještaj o radu inspekcija za mjesec oktobar 2015. godine.

Прочитано 1407 пута

Новости

19.01.2021 Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj...
13.01.2021 PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2021. - 2023. godina...
13.01.2021 Spisak javnih i privatnih institucija kojima je Vlada SBK dodijelila sredstva iz tekuće rezerve i sr...
11.01.2021 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
06.01.2021 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
« Januar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31