Сједнице Владе СБК / КСБ

19 децембар
2014

Sazvana 94.sjednica Vlade SBKSazvana 94.sjednica Vlade SBK za utorak 23.12.2014.godine sa početkom u 13 sati,

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 93. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– Stručna služba Vlade
2. Prijedlog Rebalansa Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Srednjobosanskog kantona za razdoblje januar– mart 2015. godine – Ministarstvo finansija
4. Odluke o privremenom finansiranju javnih ustanova i upravnih organizacija za razdoblje januar – mart 2015. godine:
a) Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona
b) Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
c) Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu
d) Direkcija za puteve
5. Razmatranje Nacrta izvještaja Univerzalnog periodičnog pregleda Bosne i Hercegovine – premijer Kantona
6. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za održavanje objekata Eliči Ibrahim Pašine Medrese – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za osnovne muzičke škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane ''OŠTRAC'', na rijeci Ugar - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane ''KORIČANSKE STIJENE'', na rijeci Ugar - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane ''Ivančica'', općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane ''Obarnica', općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga prusačke rijeke, općina Donji Vakuf- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga Vileškog potoka, općina Bugojno - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga izvorišta i potoka Nevra, općina Kreševo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije rijeke Lašve, s branom ''Ušće'', općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije rijeke Lašve, s branom ''Centar'' općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Lašve, s branom ''Rijeka'' općina Vitez - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije rijeke Lašve, s branom ''Raško Polje'' općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije rijeke Kozice, s branom ''Majdan 2'' općina Fojnica - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije rijeke Kozice, za izgradnju MHE ''KAĆUNI'', općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije Skakavičkog potoka općina Donji Vakuf - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije mhe ''Smrčevica'', općina Gornji Vakuf - Uskoplje - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenju vode sa izvorišta ''KANARE'', općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstva za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2014. godinu – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje izgradnje šeste Lamele (prva faza) u ''Hrvatskoj bolnici Dr. Fra Mato Nikolić'', Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
28. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za potrebe Kantonalne uprave za borce
a) za sufinansiranje nabave ortopedskih pomagala
b) za zdravstvenu zaštitu boraca
c) za banjsko liječenje
d) za liječenje
e) za stambeno zbrinjavanje
f) za manifestacije - obljetnice
g) za uređenje mezarja i grobalja
f) za udruženja boraca
h) za pomoć u slučaju smrti
i) za jednokratne novčane pomoći
j) za psiho socijalno liječenje
k) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
l) za izgradnju i postavljanje nišana i nadgrobnih spomenika
m) Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu i ugradnju šehidskih nišana i spomenika
29. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava – Ministarstvo unutrašnjih poslova
30. Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
31. Prijedlog odluka o dodjelama ugovora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku prehrambenih artikala i napitaka
b) za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata
c) za obavljanje usluga prijevoza motornih vozila i stvari
d) za obavljanje usluga analize alkohola u krvi
e) za obavljanje usluga baždarenje i popravke alko metara
f) za obavljanje fotografskih usluga
g) za nabavku opreme za potrebe Jedinice za nemire
h) za nabavku sportske opreme za potrebe Jedinice za podršku
32. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sanaciju zgrade PS Fojnica - Ministarstvo unutrašnjih poslova
33. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sanaciju prostorija za održavanje u gradi PS Kiseljak – Ministarstvo unutrašnjih poslova
34. Saglasnost za puno osiguranje stacioniranog radara - Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Saglasnost za potpisivanje Aneksa na Ugovor o djelu - Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Saglasnost na zaključenje ugovora o djelu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
37. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
38. Saglasnost za nabavu opreme za potrebe Općinskoga suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
39. Saglasnost za nabavu računarske opreme za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
40. Saglasnost za nabavu opreme za potrebe Kabineta predsjednika Vlade Kantona – predsjednik Vlade Kantona
41. Saglasnost za nabavu opreme za potrebe Kantonalnog arhiva – Arhiv
42. Saglasnost za zaključivanje sudske nagodbe u predmetu Ivica Kovačić – Kantonalno javno pravobranilaštvo
43. Informacija o očitovanju advokata Hakije Kurtovića po Zaključku Vlade Kantona o isplati odvjetničkih usluga – Kantonalno javno pravobranilaštvo
44. Informacija o molbi American Northwest Univerzity, Travnik – premijer Kantona
45. Izvještaj o realizaciji zaključaka za novembar 2014. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo pravosuđa i uprave
f) Ministarstvo finansija
g) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
h) Kantonalni arhiv
46. Izvještaj o radu Inspekcija za novembar 2014. godine
a) Inspektorat Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b) Inspektorat Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Inspektorat Ministarstva privrede
e) Inspektorat Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

Прочитано 1023 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31