Сједнице Владе СБК / КСБ

11 децембар
2014

Saopštenje sa 93.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnike sa 92.redovne i 53.vanredne sjednice.
Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta SBK za 2015.godine uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija da se isti može usvojiti i uputiti u dalju proceduru. Utvrđen je i Zakon o izvršenju Budžeta SBK za 2015.godinu, i upućen u skupštinsku proceduru.

 

Vlada SBK je na prijedloge izlagača usvojila slijedeće finansijske planove i donijela odluke:
- Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2014.godinu,
- Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu,
- Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2105.godinu,
- Finansijski plan Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu,
- Finansijski plan Kantonalne direkcije za ceste Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za period of 01.1.2014.g.-30.9.2014.godine, a na prijedlog Ministarstva finansija i upućen u daljnju proceduru.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Statut Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu finansija za zaključivanje Ugovora o dozvoljenom prekoračenju na Transakcijskom računu u okviru Jedinstvenog računa Kantonalne riznice, u iznosu od 3.600.000,00 KM sa NLB bakom d.d. Tuzla, i uputila u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijele slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, „TISAKOMERC“ d.o.o. Busovača, sa nabavku i isporuku materijala za Šunja Vjekoslava, općina Busovača,

- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, GPD „TELING“ d.o.o. Travnik, za izgradnju imamskog stana Džemat Turbe, općina Travnik,
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, SOR „BAROK“ d.o.o. Vitez, za izradu propusta na lokaciji Pruga-Potok, MZ Krčevine, općina Vitez,
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – konkuretski postupak, najpovoljniji ponuđač je „RUDINICI GIPSA“ d.o.o. Donji Vakuf, za izvođenje radova na rekonstrukciji prigradske ulice Gornja Mahala – odvod oborinskih voda, općina Donji Vakuf,
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, E.M.G. „Viting“ Vitez, projekat izrade glavnog izvedbenog projekta za izgradnju vodovoda u MZ Ivančica, općina Busovača.

Komisija za javne nabavke Srednjobosanskog kantona je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke o dodjeli ugovora:
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i izradu tiskanica (tiskarskog materijala) na period od jedne godine, za potrebe svih budžetskih korisnica, najpovoljniji ponuđač je „Štamparija Fojnica“ d.d. Fojnica,
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva putem benzinskih pumpi za općinu Donji Vakuf za budžetske korisnike,
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva putem benzinski pumpi za općinu Fojnica za budžetske korisnike,
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku gorica putem benzinskih pumpi za općinu Busovača za budžetske korisnike.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za sanaciju sportske dvorane u S.Š. „Busovača“ općina Busovača, odlukom se izdvaja iznos 28.352,61 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Hasunović & Co.“ d.o.o. Gračanice,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za nabavku i ugradnju stolarije u O.Š. „Pajić Polje“ Pajić Polje, odlukom se izdvaja iznos od 14.976,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi SZR „BH-ALUPLAST“ Gornji Vakuf-Uskoplje,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za za nabavku i ugradnju video nadzora u O.Š. „Kaćuni“ općina Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 3.499,99 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Condro“ d.o.o. Zenica,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za nabavku i ugradnju video nadzora u O.Š. „Busovača“ općina Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 2.468,02 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Sector Security“ d.o.o. Zenica,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za nabavku i ugradnju stolarije u O.Š. „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „OR Standard Plasr“ Bugojno,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za rekonstrukciju i investicijsko održavanje za O.Š. „Braća Jezerčić“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 1.989,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Mediteran Aluplast“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u O.Š. „Lepenica“ općina Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 3.982,80 KM, sredstva će se doznačiti firmi „AlProm“ d.o.o. Kiseljak,

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je donijela odluku o raspodjeli dijela sredstava Bužeta SBK za 2014.godinu odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kako slijedi.
- KŠC „Petar Barbarić“ Travnik, za kulturno-vjerski projekat, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM,
- JU Centar za kulturu općine Travnik, podrška u radu, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM,
- Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Gornji Vakuf, podrška u radu, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2014.godini na epizootiološkom području SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.076,00 KM, sredstva će biti utrošena za vlasnike životinja koje su bile zaražene - 1.500,00 KM; Veterinarskim stanicama po Programu – 4.618,00 KM i Veterinarskim stanicama za umjetno osjemenjavanje – 3.958,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja – intervetna sredstva, odlukom se izdvaja iznos od 4.600,00 KM,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu, za poticaje poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2014.godini, odlukom se izdvaja iznos od 2.100,00 KM,
- Odluka o utrošku sredstava sa pozicije Transfer-poticaji u šumarstvu za državne šume, utvrđenih Budžetom SBK za 2014.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za pošumljavanje odjela 1010, odjsek a, b i c (pošumljavanje, njega kulture, čišćenje, šumsko-uzgojni radovi).

Data je i saglasnost na potpisivanje Ugovora sa Studentskim centrima na području Federacije BiH za akademsku 2013/2014.godinu, o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata smještenih u studentskim centrima.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec novembar 2014.godine, za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju osnovica iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 106,55 KM. 

KABINET PREMIJERA

Прочитано 1647 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31