Сједнице Владе СБК / КСБ

11 децембар
2014

Saopštenje sa 93.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila zapisnike sa 92.redovne i 53.vanredne sjednice.
Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta SBK za 2015.godine uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija da se isti može usvojiti i uputiti u dalju proceduru. Utvrđen je i Zakon o izvršenju Budžeta SBK za 2015.godinu, i upućen u skupštinsku proceduru.

 

Vlada SBK je na prijedloge izlagača usvojila slijedeće finansijske planove i donijela odluke:
- Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2014.godinu,
- Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu,
- Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2105.godinu,
- Finansijski plan Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu,
- Finansijski plan Kantonalne direkcije za ceste Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za period of 01.1.2014.g.-30.9.2014.godine, a na prijedlog Ministarstva finansija i upućen u daljnju proceduru.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Statut Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu finansija za zaključivanje Ugovora o dozvoljenom prekoračenju na Transakcijskom računu u okviru Jedinstvenog računa Kantonalne riznice, u iznosu od 3.600.000,00 KM sa NLB bakom d.d. Tuzla, i uputila u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijele slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, „TISAKOMERC“ d.o.o. Busovača, sa nabavku i isporuku materijala za Šunja Vjekoslava, općina Busovača,

- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, GPD „TELING“ d.o.o. Travnik, za izgradnju imamskog stana Džemat Turbe, općina Travnik,
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, SOR „BAROK“ d.o.o. Vitez, za izradu propusta na lokaciji Pruga-Potok, MZ Krčevine, općina Vitez,
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – konkuretski postupak, najpovoljniji ponuđač je „RUDINICI GIPSA“ d.o.o. Donji Vakuf, za izvođenje radova na rekonstrukciji prigradske ulice Gornja Mahala – odvod oborinskih voda, općina Donji Vakuf,
- Odluka o dodjeli ugovora u javnoj nabavci – direktnim sporazumom, E.M.G. „Viting“ Vitez, projekat izrade glavnog izvedbenog projekta za izgradnju vodovoda u MZ Ivančica, općina Busovača.

Komisija za javne nabavke Srednjobosanskog kantona je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke o dodjeli ugovora:
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i izradu tiskanica (tiskarskog materijala) na period od jedne godine, za potrebe svih budžetskih korisnica, najpovoljniji ponuđač je „Štamparija Fojnica“ d.d. Fojnica,
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva putem benzinskih pumpi za općinu Donji Vakuf za budžetske korisnike,
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva putem benzinski pumpi za općinu Fojnica za budžetske korisnike,
- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku gorica putem benzinskih pumpi za općinu Busovača za budžetske korisnike.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za sanaciju sportske dvorane u S.Š. „Busovača“ općina Busovača, odlukom se izdvaja iznos 28.352,61 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Hasunović & Co.“ d.o.o. Gračanice,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za nabavku i ugradnju stolarije u O.Š. „Pajić Polje“ Pajić Polje, odlukom se izdvaja iznos od 14.976,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi SZR „BH-ALUPLAST“ Gornji Vakuf-Uskoplje,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za za nabavku i ugradnju video nadzora u O.Š. „Kaćuni“ općina Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 3.499,99 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Condro“ d.o.o. Zenica,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za nabavku i ugradnju video nadzora u O.Š. „Busovača“ općina Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 2.468,02 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Sector Security“ d.o.o. Zenica,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za nabavku i ugradnju stolarije u O.Š. „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „OR Standard Plasr“ Bugojno,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za rekonstrukciju i investicijsko održavanje za O.Š. „Braća Jezerčić“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 1.989,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Mediteran Aluplast“ d.o.o. Jajce,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u O.Š. „Lepenica“ općina Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 3.982,80 KM, sredstva će se doznačiti firmi „AlProm“ d.o.o. Kiseljak,

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je donijela odluku o raspodjeli dijela sredstava Bužeta SBK za 2014.godinu odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kako slijedi.
- KŠC „Petar Barbarić“ Travnik, za kulturno-vjerski projekat, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM,
- JU Centar za kulturu općine Travnik, podrška u radu, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM,
- Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Gornji Vakuf, podrška u radu, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2014.godini na epizootiološkom području SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.076,00 KM, sredstva će biti utrošena za vlasnike životinja koje su bile zaražene - 1.500,00 KM; Veterinarskim stanicama po Programu – 4.618,00 KM i Veterinarskim stanicama za umjetno osjemenjavanje – 3.958,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja – intervetna sredstva, odlukom se izdvaja iznos od 4.600,00 KM,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2014.godinu, za poticaje poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2014.godini, odlukom se izdvaja iznos od 2.100,00 KM,
- Odluka o utrošku sredstava sa pozicije Transfer-poticaji u šumarstvu za državne šume, utvrđenih Budžetom SBK za 2014.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za pošumljavanje odjela 1010, odjsek a, b i c (pošumljavanje, njega kulture, čišćenje, šumsko-uzgojni radovi).

Data je i saglasnost na potpisivanje Ugovora sa Studentskim centrima na području Federacije BiH za akademsku 2013/2014.godinu, o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata smještenih u studentskim centrima.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec novembar 2014.godine, za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju osnovica iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 106,55 KM. 

KABINET PREMIJERA

Прочитано 1349 пута

Новости

19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
13.02.2020 Dana 12.2.2020.god., u sjedištu JP Elektroprivreda BiH, ministar gosp. Nisvet Hrnjić, u ime koncesor...
« Фебруар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29