Новости / Обавјештења

U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku, 28.02.2019.godine, obilježen je Dan civilne zaštite. Na svečanoj sjednici obratili su se komandant Štaba CZ SBK-a, Tahir Lendo i načelnik Štaba, direktor Kantonalne uprave za CZ SBK-a, Nikica Stipinović.

U Ministarstvu prostornog uređenja,građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB dana 11.3. 2019. god. ministar Amir Šečibović održao je sastanak sa predstavnicima njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), komunalnim poduzećem ALBA i REZ Agencijom.

Na sastanku se razgovaralo o projektu uvođenju sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH, od kojih je jedan Srednjobosanski.  Cilj ovog projekta je unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada a samim tim doprinosi i boljoj zaštiti okoliša i zdravlju stanovništva.

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih odbora zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Srednjobosanskog kantona, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova
– po jedan predstavnik Ministarstva –

Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje članova upravnih odbora – po jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), javnih ustanova kojima su osnivači općine s područja Srednjobosanskog kantona kako slijedi:
Član upravnog odbora javne ustanove:

- po jedan predstavnik Ministarstva – bira se u sljedećim javnim ustanovama:

1. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
2. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOJNICA
3. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
4. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA
5. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUSOVAČA
6. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUGOJNO
7. JAVNA USTANOVA LJEKARNA FOJNICA
8. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUSOVAČA
9. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUGOJNO

I. OPIS POZICIJE

Poslovi, odgovornosti i ovlaštenja za navedenu poziciju utvrđeni su odredbama statuta javne ustanove.
Član upravnog odbora imenuje se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
Naknada za rad u upravnim odborima utvrđena je posebnom odlukom općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom.

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA

Svi kandidati za pozicije u upravnim odborima koji su predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
- da nisu izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih dužnosti ili savjetnici, u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),
- da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandiduju u smislu tačke 1.2. člana 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 III. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA

Osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- VSS/(VII/1) fakultet društvenog, zdravstvenog ili tehničkog smjera, odnosno najmanje 240 ECTS bodova bolonjskog sistema studiranja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- da nije član u više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora, ustanove ili privrednog društva.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu „Prijava na Javni natječaj“, koji se može pronaći na web-stranici Vlade Kantona ili lično preuzeti u Ministarstvu.
Uz Prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte (CIPS),
3. rodni list,
4. dokaz o školskoj spremi,
5. dokaz o radnom iskustvu,
6. izjave iz tačke II.(alineje: 3., 4., 5., 6., i 7.) i tačke III. alineje 3. Natječaja.

Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo dostavljanje dodatne dokumentacije.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, koju imenuje ministar zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona.

Nakon intervjua Komisija za izbor će, preko pisane preporuke, predložiti rang-listu s najboljim kandidatima ministru zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona.
Konačno imenovanje kandidata obavit će se u skladu sa statutima ustanova.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.
Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednje objave Natječaja.
Prijave na propisanom obrascu, s traženim dokumentima, treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Ulica Stanična 43, Travnik, Komisija za izbor članova upravnih odbora javnih ustanova, s naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI».

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 


MINISTAR

___________________
Anto Matić, dipl. inf.

 JAVNI NATJEČAJ JAVNI NATJEČAJ 

OBRAZAC ZA PITANJA O SUKOBU INTERESA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA ČLANOVE UO 2019

 

 

 

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31