Министарство привреде / Новости

03 јун
2019

Rješenje o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području SBK za period 2019 - 2022. godineNa osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10), članova 4. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15),člana 3, tarifni broj 26. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/03 i 1/04), te člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna donosi

R J E Š E NJ E
o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022. godine

I

Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019-2022. godine.

II

Postupak usklađivanja iz člana i ovog rješenja obavit će Komisija za usklađivanje redova vožnje koja će se imenovati posebnim rješenjem.

III

1. Visina naknade za troškove provođenja postupka usklađivanja redova vožnje za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak iznosi:

 za stari red vožnje: 50,00 KM,
 za stari red vožnje sa promjenom i za stari red vožnje sa statusnom promjenom: 200, 00 KM,
 za novi red vožnje: 500, 00 KM.

2. Visina naknade za troškove rješavanja prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje iznosi 200,00 KM po polasku odnosno povratku koji se osporava.

3. Provođenja postupka registracije usklađenih redova vožnje za svaki usklađeni red vožnje obavlja se uz naknadu:
 na podnesak zahtjeva za ovjeru i registraciju reda vožnje prijevoznika po svakoj liniji plaća se taksa od 20,00 KM,
 za ovjeru i registraciju reda vožnje plaća se taksa od 40,00 KM, po redu vožnje.
Sredstva se uplaćuju na žiro račun budžeta Vlade Srednjobosanskog kantona;

 Broj računa: 132-010-21253-6750
 Vrsta prihoda: 722 121,
 Poziv na broj: 0161000000,
 Budžetska organizacija: 1501001,
sa naznakom „za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“, odnosno „za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“.

IV

Postupak usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022.godina obaviti će se u dvije faze i to:
I FAZA
U prvoj Fazi obaviti će se usklađivanje postojećih-važećih redova vožnje sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Srednjobosanskog kantona) koji je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 32/18, a početi će objavljivanjem:
 Javni oglas za dostavljanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama (stari redovi vožnje) usaglašenih sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje,
 Tumačenje za usaglašavanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
II FAZA
U drugoj Fazi će se izvršiti postupak usklađivanja, ovjere i registracija redova vožnje prema Pravilnicima o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), koja će početi objavljivanjem javnog oglasa:
 Javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom, sa vjerodostojnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za period 2019.-2022. Godine.
Navedeni oglasi će biti objavljeni, kao posebni akti, u „Službenim novinama SBK“, na web stranici Vlade SBK/KSB: http://www.sbk-ksb.gov.ba i na oglasnoj ploči Ministarstva privrede SBK.

V

Nakon objave u Službenim novinama SBK i web stranici Vlade SBK biti će objavljena Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnja na području SBK u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

VI

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR

___________________
Nisvet Hrnjić

Прочитано 1449 пута
« Oktobar 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31