Министарство пољопривреде/ Буџет и Јавне набавке

17 април
2018

Odluka o usvajanju Plana javne nabave - 2018. godinaПреузмите прилоге:

 Na osnovu člana 31. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona, (Službene novine SBK/KSB broj: 5/03 ( prečišćeni tekst) i 14/03), i člana 35. stav(4.) Zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu (Službene novine SBK/KSB , broj 1/17), Vlada Srednjobosanskog kantona na ______ sjednici održanoj ______ 2018. godine donosi:

ODLUKU
o usvajanju Plana javne nabave po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)
i Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi, utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu

 

I

Usvaja se Plan javne nabave sa kriterijima raspodjele sredstava po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u iznosu od 575.000,00 KM ( u daljem tekstu: Plan ).

II

Usvaja se Program raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi sa kriterijima raspodjele, utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u iznosu od 425.000,00 KM ( u daljem tekstu: Program ).

Plan i Program iz člana I i II ove Odluke sastavni su dio ove Odluke.

III

Sredstva iz člana I i II ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade SBK/KSB i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Planom i Programom, a koja će se realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB.
O realizaciji projekata iz stava 1. ovog člana će se donijeti posebne Odluke Vlade SBK/KSB.

IV

Sredstva iz člana I i II ove odluke isplatit će se na teret budžeta SBK/KSB, razdjel 19., glava 01, sa pozicija: “Subvencije javnim preduzećima-poticaji vodoprivredi “, „Subvencije javnim preduzećima-poticaji vodoprivredi (intervantna sredstva) i sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi, (“Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 1/18).

V

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svako u okviru svoje nadležnosti.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj:
Travnik,_____ 2018. godine

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
- Odjeljenje vodoprivrede –

Plan utroška sredstava i Program raspodjele i prenosa sredstava sa kriterijima odabira projekata sa pozicije: ”Poticaji vodoprivredi” za 2018. godinu

U prilogu Odluke o usvajanju Plana javne nabave i Programa raspodjele i prenosa sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “ Poticaji vodoprivredi “ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu u iznosu od 575.000,00 KM + 425.000,00 KM, što ukupno iznosi 1.000.000,00 KM, dostavljamo Vam predmetni Plan javne nabave i Program raspodjele i prenosa sredstava za 2018. godinu sa kriterijima za odabir projekata na usvajanje i donošenje.

Kriteriji za odabir projekata i raspodjelu izdvojenih sredstava u budžetu Kantona za 2018. godinu sastoji se od slijedećih kriterija:

1.Projekat koji je kao prioritet odabrala Općina, na čijem području će se isti i realizirati........................................................ 55 bodova
2.Izrada Projektne dokumentacije-zakonska obaveza............................................................................................................ 20 bodova
2.Realizacija projekata – nastavak radova ili u završnoj fazi.................................................................................................. 15 bodova
3.Projekat koji se sufinansira od strane općine ili drugih investitora....................................................................................... 10 bodova
_______________________________________________________________________________________________ 100 bodova
4. da se raspodjela sredstava izvrši na svaku općinu na području SBK/KSB,u skladu sa veličinom općine, potreba općine, te visinom prikupljenih sredstava po osnovu vodnih i koncesionih naknada na području svake općine.
5. da se raspodjela sredstava izvrši prema iskaznim potrebama od strane općina, a na osnovu dosadašnjih ulaganja u infrastrukturu, te na osnovu potreba utvrđenih na terenu.
6. da se raspodjela sredstava izvrši u skladu sa zakonskim odredbama za izradu elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta koja služe za javno vodosnabdijevanje, izrada karti poplavnih područja, izrada elaborata o određivanju granica vodnog dobra, za što se ukazala izuzetna potreba, obzirom na nedavne probleme plavljenja i štetnog djelovanja voda, kao i na sve učestalije zahtjeve za legalizaciju gradnje na vodnom dobru, odnosno promjenu statusa vodnog dobra upućenih od strane općina i fizičkih lica-vlasnika objekata.
7. na osnovu dugogodišnjeg iskustva vezanog za rješavanje problema u načinu javnog vodosnabdijevanju i odvodnji sanitarno fekalne i oborinske kanalizacije, te potreba za izgradnjom vodoprivrednih objekata za zaštitu voda.

 

Прочитано 1501 пута
« Decembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31