четвртак, 17 мај 2018 14:44

Сазвана XXX. сједница Скупштине Средњобосанског кантона

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04),

С А З И В А М

XXX. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 28.5 .2018.године
( понедјељак ) с почетком у 10,00 сати у сали Скупштине Кантона ул.Алеја Конзула бб Травник.

За сједницу предлажем сљедећи
ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог Закона о допунама Закона о шумама - скраћени поступак
2. Одлука о давању сагласности на Одлука о измјенама и допунама Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве СБК за 2018.годину.
3. Одлука о давању сагласности на Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве СБК за 2018.годину.
4. Извјештај о извршењу Буџета Средњобосанског кантона за 2017.годину.
5. Очитовање о федералном Преднацрту закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица.
6. Очитовање о Нацрту стратегије запошљавања Федерације БиХ 2018-2021. године.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина дипл.оец.

 

 

 

pristup informacijama

Search