уторак, 10 новембар 2020 13:24

Сазвана XV. сједница Скупштине Средњобосанског кантона

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04 и 6 / 13),

С А З И В А М

XV. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 23.11 .2020. године
(понедјељак ), с почетком у 10,00 сати, у просторијама Ј.У. Центар за културу опћине Травник у Ул.Босанска бб Травник.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Приједлог Закона о допуни Закона о судским таксама.
2.Нацрт Буџета Средњобосанског кантона за 2021.годину.
3.Нацрт закона о извршавању Буџета Средњобосанског кантона за 2021.годину.
4. Очитовање о федералном Преднацрту закона о информационој сигурности и сигурности мрежних информационих система.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина, дипл. оец.

 

pristup informacijama

Search