четвртак, 12 септембар 2019 12:43

Сазвана VII . сједница Скупштине Средњобосанског кантона

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04 и 6 / 13),

С А З И В А М
VII . сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 24.9 2019. године
( уторак ), с почетком у 10,00 сати, у просторијама Скупштине Кантона ул.Алеја Конзула Травник.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 

1.Приједлог закона о измјени и допуни Закона о организовању и ђелокругу кантоналних министарстава и других тијела кантоналне управе Средњобосанског кантона.
2.Давање сагласности на Статут Јавне установе Болница Травник.
3.Давање сагласности на Статут Јавне Јавне установе Болница за плућне болести и туберкулозу Травник.
4.Давање сагласности на Статут Јавне установе Опћа болница Бугојно.
5.Давање сагласности на Статут Хрватске болнице „Др.фра Мато Николић“ Нова Била.
6.Давање сагласности на Статут Јавне установе Опћа болница Јајце.
7.Извјештај о финансијској ревизији Кантоналне дирекције за цесте за 2018.годину.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина, дипл. оец.

Документи Скупштина СБК

 

pristup informacijama

Search