уторак, 02 јул 2019 14:58

Сазвана VI . сједница Скупштине Средњобосанског кантона

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04 и 6 / 13),

С А З И В А М
VI. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 15.7.2019. године ( понедјељак ), с почетком у 10,00 сати, у просторијама Скупштине Кантона ул.Алеја Конзула Травник.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог Измјена и допуна Буџета Средњобосанског кантона за 2019.годину - скраћени поступак.
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета Средњобосанског кантона за 2019.годину.
3. Информација о штетама проузрокованим поплавама на подручју Средњобосанског кантона и подузетим мјерама на отклањању штета.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина, дипл. оец.

Документи Скупштина СБК

 

pristup informacijama

Search