петак, 21 децембар 2018 09:07

Usvojen Budžet za 2019. godinu

Zastupnici Skupštine Srednjobosanskog kantona su u petak 21. decembra 2018. godine usvojili Budžet SBK kantona za 2019. godinu u iznosu od 236.501.758,00 KM. Prijedlog Budžeta SBK za 2019. godinu je za 1,8% viši u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta…
На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04 и 6/13), С А З И В А МI. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 21.12.2018. године ( петак) с почетком у 9,00 сати у сали…
На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04), С А З И В А М I. ванредна сједница Скупштине Средњобосанског кантона за дан 6.12 .2018.године ( четвртак ) с почетком у 10,00 сати у…
Скупштина Средњобосанског кантона је у наставку Конституирајуће сједнице донијела Одлуку о оснивању сталних и повремених радних тијела Скупштине Средњобосанског кантона. Именовани су предсједници, замјеници предсједника, чланови и вањски чланови Законодавно-правне комисије, Комисије за правду, људска права и грађанске слободе, Комисије…
понедjељак, 03 децембар 2018 09:48

Nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona ("Službene novine SBK", broj 3/04)  S A Z I V A M Nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona, za dan 4.12.2018. godine ( utorak) sa početkom u 10,00 sati u…

Документи Скупштина СБК

 

pristup informacijama

Search