11 јануар
2018

Саопштење са 75.сједнице Владе СБК - 2018. годинаВлада СБК је усвојила записник са 75. редовне и 29. ванредне сједнице.

На приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шума, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о давању сагласности за покретање поступка за додјелу концесије за кориштење водних снага ријеке Биле за изградњу мале хидроелектране „Долац 2“ на подручју опћине Травник,
- Одлука о давању сагласности за покретање поступка за додјелу концесије за узгој, производњу и продају на тржишту калифорнијске и поточне пастрмке на рибогојилишту „Бистрица“ на локалитету Павловица МЗ Бистрица, опћина Горњи Вакуф/ Ускопље,
- Одлука о давању сагласности за покретање поступка за додјелу концесије за кориштене санитарне и технолошке воде те за истражне радове, експлоатацију, прераду, флаширање те продају на тржишту природне воде из затвореног изворишта (бунара) на локацији ПЦ 96 у близини Ауто Куће „ОВНАК“ на подручју опћине Витез.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК дала сагласност на допуну Листе релација за пријевоз ученика основних школа за О.Ш. Била и Јардол.

Усвојени су и слиједећи извјештаји:
- Извјештај о додјељеним једнократним новчаним помоћима за социјалну заштиту појединцима и удругама у 2017,
- Извјештаји о раду инспекција за прву сједницу Владе СБК у мјесецу јануару 2018. годину,
- Извјештај о реализацији закључака Владе СБК за јануар 2018. године.

Влада СБК је на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта дала слиједеће сагласности:
- Сагласност основним и средњим школама за расписивање натјечаја за потпуну упражњених радних мјеста у основним и средњим школама,
- Сагласност за покретање поступка јавне набавке С.Ш. „Ускопље“ Горњи Вакуф-Ускопље за поправку пећи на чврсто гориво за централно гријање коју користе заједно С.Ш. „Ускопље“ и МСШ „Горњи Вакуф“, процјењена вриједност набавке 5.800,00 КМ.

Прочитано 1373 пута