Međunarodni dan šuma
Utorak, 06 Februar 2018
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije "Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma" utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije "Transfer za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume", utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu

Program utroška sredstava "Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanja međunarodnog dana šuma", utvrđenih Budžetom SBK sa kriterijima raspodjele sredstava za 2018. godinu

Program utroška sredstava "Transfer za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume" prema članu 5. i 57. kantonalnog Zakona o šumama utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu