Saopštenje sa 75.sjednice Vlade SBK
Četvrtak, 11 Januar 2018
Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 75. redovne i 29. vanredne sjednice.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šuma, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju male hidroelektrane „Dolac 2“ na području općine Travnik,
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju na tržištu kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu „Bistrica“ na lokalitetu Pavlovica MZ Bistrica, općina Gornji Vakuf/ Uskoplje,
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištene sanitarne i tehnološke vode te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje te prodaju na tržištu prirodne vode iz zatvorenog izvorišta (bunara) na lokaciji PC 96 u blizini Auto Kuće „OVNAK“ na području općine Vitez.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na dopunu Liste relacija za prijevoz učenika osnovnih škola za O.Š. Bila i Jardol.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o dodjeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za socijalnu zaštitu pojedincima i udrugama u 2017,
- Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade SBK u mjesecu januaru 2018. godinu,
- Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za januar 2018. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za potpunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama,
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke S.Š. „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje za popravku peći na čvrsto gorivo za centralno grijanje koju koriste zajedno S.Š. „Uskoplje“ i MSŠ „Gornji Vakuf“, procjenjena vrijednost nabavke 5.800,00 KM.