JAVNI KONKURS
Srijeda, 10 Januar 2018
Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK br.: 7/16) i člana 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branioce/ Kantonalna uprava za branitelje raspisuje
KONKURS
za dodjelu stipendija djeci branilaca/ branitelja za akademsku 2017/ 2018 godinu











Prijava na konkurs (preuzimanje)