Oglas za imenovanje na poziciju u Upravnom odboru Službe za zapošljavanje SBK
Utorak, 14 Novembar 2017
Shodno članu 8. Zakona o vladinim i ministarskim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F. BiH, broj 12/03), člana 12. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje
Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK, broj:2/02, 02/04, 15/12, 12/15 i 7/16), a u postupku imenovanja na poziciju Upravnog odbora u Službi za zapošljavanje SBK, kantonalni ministar privrede objavljuje

OGLAS
ZA IMENOVANJE NA POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA