Javna rasprava Nacrta Zakona o Javno-privatnom partnerstvu
Ponedjeljak, 06 Novembar 2017
Ministarstvo privrede objavljuje Plan aktivnosti na provođenju javne rasprave Nacrta Zakona o Javno-privatnom partnerstvu,
Zakon o Javno-privatnom partnerstvu (preuzimanje)