Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Srijeda, 23 August 2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom u Ulici Patriotska i dijelom u Ulici Kalinska na području Općine Novi Travnik
Odluka o dodjeli ugovora - Izgradnja vodovoda Fazlići u MZ Mehurić na području općine Travnik
Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača - Izgradnja vodovoda Fazlići, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču IGM IUT Haskić d.o.o. Vitez