Akcioni plan
Petak, 08 Juli 2016
Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje,...

Akcioni plana za uspostavu posebnog režima gospodarenja šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Krušćica (Gospodarska jedinica Krušćica; općina Vitez)

(Pilot projekat)


Odluka