27 Decembar
2019

Sazvana 29. sjednica Vlade SBK- 2019Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
29. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za ponedjeljak, 30.12. 2019. godine u 9 sati

DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 28. redovne i 3. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade

2. Prednacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005 - 2025. godina- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za troškove izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005- 2025. godina

3. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo finansija

4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - Ministarstvo finansija

5. Godišnji plan aktivnosti o provođenju Zakona o Javno-privatnom partnerstvo Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo privrede

6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta u poljoprivredi - primarna poljoprivredna proizvodnja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (535,00 KM)

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu roba i usluga za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (14.200,00) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (6.458,40 KM)

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (789,35)

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za isplatu štete koju počini zaštićena divljač - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu motornog vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu motornog vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Saglasnost na Ugovor o sufinanciranju visokog školstva i institucija obrazovanja za akademsku 2018/2019. godinu - Ministarstvo obrazovanja, mladih, znanosti, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za visoko školstvo i stipendiranje studenata (569.000,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, mladih, znanosti, kulture i športa

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za stipendiranje studenata (45.000,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog zaključka o izboru punuditelja za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na fiskulturnoj Sali Osnovne škole ''Safet Beg Bašagić'' - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (2X) - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za predškolsko obrazovanje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za stručno usavršavanje i edukaciju - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu i ugradnju stolarije za Prvo osnovnu školu Bugojno - Jaklić - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za izgradnju vodospremnika Šćitovo Polje, općina Fojnica - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za projekt zamjene stolarije na JU ''Dom kulture'', Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za rekonstrukciju sale Osnovne škole ''Busovača'', faza I - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za utopljavanje zgrade PŠ Šibenica - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za projekt izrada kanala oborinski voda u Kačuni - Bare - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

25 . Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za rekonstrukciju lokalnog vodovoda za naselje Orašac, općina Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za sufinanciranje Projekta Uspostave katastra nekretnina za dio općina: Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Kiseljak - Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za nabavu opreme za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva - Ministarstvo pravosuđa i uprave

28. Inicijativa za izmjenu Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalno osiguranju - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

29. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona na ime potpore u liječenju - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Borislav Miličević
b) Muhamed Bevrnja
c) Ivica Jukić
d) Mario Bagarić

30. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu ortopedskih pomagala za noge i ruke za potrebe branioca - Uprava za branioce

31. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za usluge banjsko klimatskog liječenja branioca
a) Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka javne nabavke za usluge banjsko klimatskog liječenja branioca

32. Saglasnost za produženje ugovora o djelu za obavljanje poslova Višeg referenta- tehnički sekretar u Uredu za javne nabavke - Ured za javne nabavke

33. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za upražnjeno radno mjesto u Općinskom sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

34. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za udruženja branioca - Kantonalna uprava za branioce

35. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Kantona ( jesenja faza )- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

36. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za nabavu Softwerskog paketa za rad inspekcije u sastavu Ministarstva zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

37. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - Ministarstvo finansija

38. Saglasnost za prijem sudskog pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskome sudu u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

pogledano 1864 puta

Novosti

02.03.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje Apel građanima ...
02.03.2021 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
26.02.2021 Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine u...
25.02.2021 JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos  ...
23.02.2021 Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercego...
« Mart 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31