civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Posjeta Uprave NK "Travnik"
Novosti | Obavještenja

21.07.2017

Nova Uprava NK Travnik, odnosno predsjednik Upravnog odbora NK "Travnik" Alem Lolić i članovi Uprave su posjetili Premijera Srednjobosanskog kantona, i održali kratki sastanak. Tom prilikom Uprava je uručila premijeru Tahiru Lendi Plaketu u znak priznanja za nesebičnu podršku NK "Travniku i dres sa brojem devet.
...
Opširnije...
Saopštenje sa 62.sjednice Vlade SBK
Novosti | Obavještenja

19.07.2017

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 61. sjednice....
Opširnije...
Vlada SBK/KSB

Obavještenja

Srijeda, 19 Juli 2017
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 61. sjednice.
Utorak, 18 Juli 2017
U saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona je organizovalo javnu raspravu o Nacrtu zakona o liječenju...
Ponedjeljak, 17 Juli 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA
TRAVNIK
Stručna komisija...
Ponedjeljak, 17 Juli 2017
Sazvana 62. sjednica Vlade SBK za srijedu 19. 7. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......
Petak, 14 Juli 2017
NJ.E. ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koc i Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo su prisustvovali Panelu i izložbi fotografija povodom...
Petak, 14 Juli 2017
NJ.E. ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koc je posjetio Vladu Srednjobosanskog kantona, i održao kratki sastanak sa Premijerom Srednjobosanskog kantona...
Četvrtak, 13 Juli 2017
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 60. Sjednice.
Srijeda, 12 Juli 2017
Sazvana 61. sjednica Vlade SBK za četvrtak 13. 7. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......

Pretraga stranice

min_zdravstva_logo.jpgprojekti.jpg

K. up. i institucije: Odjel Autoškola

Info o kantonu

Srednjobosanski Kanton, Kanton Središnja Bosna obuhvaća geografsko jezgro Bosne i Hercegovine.

Ovaj Kanton svojom zapadnom polovinom alimentira jugoistočne dijelove makro regiona Bosanska Krajina, a istočnom polovinom koindicira sa krajnjim sjeverozapadnom područjima sarajevsko-zeničke makro ekonomske regije. Opširnije ...