civilna.jpg 

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 7 gostiju na sajtu
Kantonalna uprava za geodetsko- imovinsko- pravne poslove

KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
Nugle II, 12a, Bugojno

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja određene upravne i stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti: izmjere te uspostava i obnove katastra nekretnina, izmjere te uspostave i obnove katastra komunalnih uređaja; registra prostornih jedinica; kartografiranje područja Kantona; baze podataka katastra nekretnina; komasacije zemljišta; inspekcijskoga nadzora geodetskih poslova i u geodetskim obrtima; imovinsko-pravnih i drugih stvarnopravnih odnosa na nekretninama i pravima na nekretniene, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Ime Pozicija E-mail Telefon Fax
Stipica Oreč dipl. ing. geod Direktor Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli 030 260 351 030 254 029
Zijah Balihodžić Zamjenik direktora 030 260 351
Adem Hočkić Pomoćnik direktora 030 260 351