civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 8 gostiju na sajtu
Kantonalna direkcija za ceste PDF Ispiši
Četvrtak, 14 Decembar 2006
Kantonalna direkcija za ceste
Ul. N. Šubića Zrinskog b.b., Busovača
   

Sulejman Bečirević
Direktor

Telefon: 030 518 274
Fax: 030 518 335
Marinko Čavara
Zamjenik direktora
Telefon: 030 518 274
Fax: 030 518 335