civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 8 gostiju na sajtu
Kantonalna uprava za pitanje boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata PDF Ispiši
Četvrtak, 14 Decembar 2006
Kantonalna uprava za pitanje boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata
Ul. Stanična 43, Travnik

Esad Crnica
Direktor

Telefon: 030 518 605
Fax: 030 518 605
Mirko Blažević
Pomoćnik direktora za finansije i socijalno statusne poslove
Telefon: 030 518 605
Fax: 030 518 605
Nedžib Ahmić
Pom. direktora za pravne, opće i financijske poslove
Telefon: 030 503 195

Pisarnica
Telefon: 030 503 196

Federalno ministarstvo za pitanja BIS/BIZ - http://www.fmbi.gov.ba/